Diakonie collectes

De diaconie wil u indien mogelijk vragen om een bijdrage voor de genoemde doelen. Dat kan vanaf 5 juli weer in de kerk, maar als u dat prettig vindt, kan het ook nog steeds door een bedrag over te maken op: NL35 RABO 0149 0347 84 t.n.v. Diakonie Streekgemeente Lank Meamert. U kunt erbij vermelden of uw bijdrage bestemd is voor een specifiek doel. U kunt ook een bedrag overmaken bestemd voor de algemene diaconie. Wij zullen de inkomsten dan verdelen over de diverse doelen. Wij hopen op uw gulle bijdrage!

Hartelijk dank namens de diaconie

Copyright 2020: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl