Bêste minsken, beste mensen

Vanaf zondag 20 december tot 17 januari 2021 zijn de kerkdiensten online. We houden wel diensten, maar zonder kerkgangers. Voor de liturgie en de overdenking/preek verwijzen we u naar de aankondiging in onderstaande agenda. Hierin zijn de nadere details van de dienst uitgewerkt.

U kunt uw bijdrage voor de collectedoelen van de diaconie overmaken op: NL35 RABO 0149 0347 84 t.n.v. Diaconie Streekgemeente Lank Meamert.
Collecte 10-1: Fries Vredesplatform
Collecte 17-1: Stichting Voedselbank Leeuwarden

De bijdrage voor het gezamenlijk college van Kerkrentmeesters kunt u overmaken op: NL 41 RBRB 0845 1759 12 t.n.v. Streekcollege van kerkrentmeesters

Oant snein, tot zondag

ps. De diensten in de kerken van Lank Meamert zijn live of later te beluisteren via  Kerkomroep Lank Meamert

Wolkom op ús side, welkom op onze website

Dit is ús nije webside. Wy wolle besykje it as in ferlengstik te meitsjen fan ús gemeente, in plak wer't we ús leden en folgers ynformeare kinne en extra tagong biede nei it wrald wiide web (WWW). Wy wolle besykje de minsken fertrouwd te meitsjen mei ús side, sadat se ek mooglik oare siden doare te brûken. As jimme saken misse op ús side dan heare we dat graach. 

Namens de Webredactie
zie hier voor de Nederlandse vertaling

Over Lank Meamert

De streekgemeente Lank Meamert is ontstaan in als gevolg van de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Oosterlittens als combinatie.Lees verder

Dagvers, Bijbels, Meditatie, Column en achtergrond

Dagvers
Hier heeft u toegang tot het vers van de dag. U kunt er naar luisteren en u kunt het zelf lezen op tablet of telefoon. Het vers wordt beschikbaar gesteld door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) en het wordt uiteraard elke dag ververst.

Gratis online Bijbels
U kunt de online bijbel vertalingen (ook Fries) lezen via de website of via een app op tablet of telefoon.
Voor een geanimeerde kinderbijbel kunt u een app op tablet of telefoon installeren, meer informatie en voorbeelden vindt u hier.

Meditatie
Laatste meditatie dominee Jurjen Hilverda uit It Tsjerkebarren  Kerstflyer Baard

Column en achtergrond
Column van classis van Fryslân dominee Wim Beekman in de Leeuwarder Courant 2-1-2021
Achtergronden betreffende geloof kunnen ook gevonden worden in het Friesch Dagblad / geloof, Nederlands Dagblad
Onze gemeentes zijn onderdeel van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. Ook die heeft actuele achtergrondinformatie in het online PKN nieuwsbrief en magazine Petrus.

The Bowery op Petrus Festival op 31 oktober 2020

The Bowery: een mini-concert 

Tijdens het Petrus Festival op 31 oktober 2020 maakten de twee mannen van de Nederlandse band The Bowery grote indruk met hun ingetogen liedjes. Liedjes over het echte leven, zoals velen het kennen: puur en met een rauw randje. Over twijfel, pijn en verdriet. Maar ook over hoop en geloof. 

Beluister nu alle liedjes van The Bowery tijdens het Petrus Festival! (Tip: klik voor de liedteksten door naar YouTube.)

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl