Stjoer Fryslân (Voorheen Stichting Support Fryslân)


20-08-2023 9.30 uur Mariakerk Winsum

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids. In de ogen van Support Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. De meeste jongeren vinden zelf zo’n maatje, maar sommige jongeren hebben daar hulp bij nodig. Deze hulp kan Stjoer bieden. Stjoer koppelt sociaal zwakkere of eenzame jongeren aan vrijwilligers. Het maatje spreekt regelmatig af met de jongere, helpt de jongere zelfredzamer te worden en draagt bij aan een gezond sociaal netwerk. Daarnaast motiveert het maatje de jongere om deel te nemen aan de samenleving. 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl