Winterwerk 2022-2023

Beste mensen uit Winsum, Baard, Easterlittens, Spannum, Iens en waar u ook maar vandaan komt.

In de afgelopen periode van twee jaar hebben we ondervonden hoe belangrijk normale contacten zijn. Dat geldt voor de maatschappij en dat geldt zeker ook voor de kerk. Helaas, corona is nog altijd niet uit de lucht. Toch hebben we gemeend opnieuw een winterprogramma te moeten maken, juist omdat contacten zo belangrijk zijn. Natuurlijk gaat het dan om de contacten met elkaar. Maar de kerk weet al eeuwen lang ook van contacten die de basis vormen van een zinvol leven en een zekere toekomst ook in tijden van de ene na de andere crisis. Die contacten hadden altijd iets te maken met haar omgang met een levend boek. Daaruit werden allerlei activiteiten ontplooid. En dat gebeurt nog altijd. Bij alle winterwerk activiteiten is werkelijk iedereen welkom. Het is pas een echte activiteit wanneer jij actief mee doet. Weet je welkom.

Vriendelijke groet,
ds. Klaas van Marrum
namens de commissie Winterwurk 2022-2023 van de gezamenlijke kerken
 

Fris en Chips

Fris en Chips

29-09-2023 19.30 uur Anna Tsjerke Winsum

Voor alle jeugd van 12 tot 16 jaar is er 1 keer in de 3 weken op vrijdagavond een gezellige avond.

Startweekend groep 1 tot en met 4

Startweekend groep 1 tot en met 4

30-09-2023 13.30 uur Anna Tsjerke Winsum

Startweekend "Ga je mee?"

Startweekend groep 5 tot en met 8

Startweekend groep 5 tot en met 8

30-09-2023 15.30 uur Anna Tsjerke Winsum

Startweekend "Ga je mee?"

Alpha cursus

Alpha cursus

09-10-2023 18.30 uur ús Gebou Spannum

Vervolg Alpha-cursus
De groep die in het afgelopen voorjaar de Alpha cursus in Spannum volgde, wilde graag doorgaan. Dat willen we doen op dezelfde manier.

Bijbelkring

Bijbelkring

17-10-2023 19.30 uur ús Gebou Spannum

In de Bijbelkring pakken we de draad weer op in de brief van Paulus aan de Galaten. 

Open Pastorie

Open Pastorie

19-10-2023 09.45 uur Pastorie Spannum

Open pastorie met koffie en wat er bij.

Fris en Chips

Fris en Chips

20-10-2023 19.30 uur Anna Tsjerke Winsum

Voor alle jeugd van 12 tot 16 jaar is er 1 keer in de 3 weken op vrijdagavond een gezellige avond.

Alpha cursus

Alpha cursus

23-10-2023 18.30 uur ús Gebou Spannum

Vervolg Alpha-cursus
De groep die in het afgelopen voorjaar de Alpha cursus in Spannum volgde, wilde graag doorgaan. Dat willen we doen op dezelfde manier. 

Bijbelkring

Bijbelkring

24-10-2023 19.30 uur Anna Tsjerke Winsum

In de Bijbelkring pakken we de draad weer op in de brief van Paulus aan de Galaten. 

Bijbelkring

Bijbelkring

31-10-2023 19.30 uur ús Gebou Spannum

In de Bijbelkring pakken we de draad weer op in de brief van Paulus aan de Galaten. 

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl