Liturgie commissie

Bijzondere diensten worden vaak voorbereid door de liturgiecommissie. Het doel van deze commissie is om door middel van teksten, liederen, muziek en bloemschikking van de eredienst een verantwoord liturgisch geheel te maken. We houden daarin rekening met het kerkelijk jaar. Hoogtepunt hiervan is de Paascyclus.

De liturgiecommissie bestaat uit:

De liturgische bloemschikkingen nemen in speciale diensten een waardevolle plaats in.

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl