Begraafplaats Winsum

De Mariakerk met haar begraafplaats in Winsum behoort tot de Protestantse Gemeente Lank Meamert. Deze (fusie)gemeente is in 2023 ontstaan na een jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens. Tussen Winsum en Easterlittens liggen o.a. de terpen Langwerd, Hokwert en Meamert. Een samenvoeging van deze drie namen, heeft de naam “Lank Meamert” opgeleverd.

Rond de kerk ligt de begraafplaats met 41 rijen en 518 graven. De begraafplaats is in de jaren 50 uitgebreid met 240 graven en een columbarium waar 40 urnen geplaats kunnen worden.

Het college van Kerkrentmeesters is  verantwoordelijk voor de administratie en het onderhoud van de begraafplaats. Hier vindt u het begraafplaats reglement en de actuele tarievenlijst.

Bij vragen kunt u contact opnemen met;
Douwe Reitsma via begraafplaatswinsum@lankmeamert.nl m.b.t. de administratie.
Jan Poelstra m.b.t. beschikbare graven en onderhoud begraafplaats tel. 06-41565182.
Sietze Greidanus cvkwinsum@lankmeamert.nl verantwoordelijk kerkrentmeester.
 

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl