ZONDAG 16 DECEMBER 3E ADVENT
Easterlittens, St. Margrytkerk : 9.30 uur, m.m.v. de Cantorij
Koffiedrinken na de dienst
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Roze
Kindernevendienst : Ja
Collecten : Bahay Aurora (Filipijnen), Orgelfonds

ZONDAG 23 DECEMBER 4E ADVENT
Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. G. Wessels
Liturgische kleur : Paars
Kindernevendienst : Ja
Collecten : Kinderen in de knel, Kerkvoogdij

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

24-dec 19.30 uur HKW ds. J. Bakker Stiens
24-dec 22.00 uur HKB ds. J. Hilverda Winsum
25-dec 9.30 uur HKE ds. J. van der Velden Baard
25-dec 16.30 uur HKW ds. J .Hilverda Winsum
30-dec 9.30 uur HKE ds. P. Beintema Leeuwarden
31-dec 19.30 uur HKB dhr. U. Zwaga Mantgum