WINTERWERK

OUDERENMORGEN
woensdag 31 oktober
is de volgende ouderenmorgen, om 10.00 uur in het Marialokaal. We lezen de Bergrede en zijn aangekomen bij Matteüs 5 vers 21. belangstellenden kunnen nog steeds aanschuiven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTERWERK
Help, ik lees de Bijbel (niet meer)!

Voor de meeste mensen is de bijbel een ontoegankelijk boek geworden.
Ergens hebben we nog wel een bijbeltje liggen, er uit lezen is een ander verhaal… In deze gespreksgroep bespreken we de vragen en weerstanden
die bij ons leven. Enkele lezingen nemen we ter hand: fragmenten uit de profeten, het psalmenboek, het Marcusevangelie, een brief. We lezen wat er
staat en proberen de vraag te beantwoorden wat de waarde er van is, toen en nu, voor ons eigen persoonlijke leven.
De data: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november, steeds op de maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Plaats: Marialokaal, Winsum
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda,
tel. 234271 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Groeigroep
Op dinsdag 9 oktober hopen we weer te beginnen met de groeigroep; samen bezig zijn met de bijbel (Gods woord) en elkaar versterken in het
geloof. We komen bij elkaar om 19:30 uur in de Anna Tsjerke.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij S. Riedstra (392654) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maar u mag ook op 9 oktober a.s. langskomen. Graag tot dan!

Club voor groep 5 t/m 8
In het winterseizoen is er elke vrijdagavond club, waar we leuke dingen doen zoals figuurzagen, knutselen, sinterklaas vieren , playbackshow,
clubkamp enz. Sommige activiteiten zijn gezamenlijk en voor de rest wordt het opgedeeld in twee groepen, de ene week groep 5 en 6 de andere
week groep 7 en 8. De club begint zoals altijd met de Tri-axy; een gezellige gezamenlijke spelletjesavond. Deze is op 12 oktober. Club is voor alle
kinderen uit het dorp!!! De leiders zijn Klaas, Ulbe en Bontje.
Voor vragen mag je/u altijd contact opnemen met Bontje 06-25157748 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Club voor jeugd 12 t/m 15 jaar
Samen met jullie willen we graag in het winterseizoen om de drie weken op de vrijdagavond een paar gezellige uurtjes beleven met spel /creatief/ een
uitje ….. of juist iets wat jullie zelf inbrengen!!! of gewoon lekker chillen….. Waar het omgaat is leuk contact! En natuurlijk is iedereen
welkom! Voor info: Fokelien tel. 341853, Froukje tel. 06 1076 7736, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugd 16+
Zoals jullie misschien wel weten gaat er in de zomer van 2019 een groep jeugd uit Winsum en Welsryp met World Servants naar Sambia. Natuurlijk
is daarvoor heel veel geld nodig en worden er allerlei acties georganiseerd. Graag willen ze tijdens de Maretak kerstmarkt een kraam huren en daar
allemaal leuke creatieve/ lekkere artikelen verkopen. Het zou super zijn als jullie daar bij helpen!!! Daarom gaan we een paar avonden organiseren
om samen een prachtige kraam te vullen met eigen gemaakte artikelen. Ben je niet creatief/technisch/…….er is altijd wel een taak!!
Wil je mee helpen om iets voor een ander te betekenen??? TOP !!! Voor info: Fokelien tel. 341853, Froukje tel. 06 1076 7736, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kinderkerstfeest
Het is inmiddel al traditie. Het jaarlijkse gezamelijke kinderkerstfeest. Het kinderkerstfeest is voor alle kinderen uit Winsum e.o. U kunt op eerste kerstdag vanaf
17.00 uur genieten van een mooie dienst met onder andere een musical voor en door kinderen.
Verder gaan we samen zingen en is er wat lekkers. Deze dienst word georganiseerd door de gezamelijke kindernevendiensten en de clubs.
Voor vragen mag je/u altijd contact opnemen met Bontje 06-25157748 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderenmorgen
In het afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met het lezen en bespreken van de Bergrede. De Bergrede bestaat uit een serie beroemde
uitspraken van Jezus die we kunnen vinden in het evangelie naar Matteüs. Na de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen ervaren we opnieuw hoe
inspirerend en herkenbaar bijbelteksten voor ons kunnen zijn. Koffie en gezelligheid zijn eveneens belangrijke ingrediënten voor deze ochtenden.
Op ons leesrooster staat Matteüs 5, te beginnen vanaf vers 17. Het is de bedoeling om een keer per maand bij elkaar te komen, steeds op de
woensdagochtend.
Op woensdag 3 oktober is onze eerste bijeenkomst die om 10.00 uur begint. Plaats: Marialokaal, Winsum.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda, tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johannes de Heer zangavond
Zondagavond 28 oktober wordt er in de Anna Tsjerke een zangavond georganiseerd met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. De organist voor deze
mooie zangavond is Anne Aardema uit Tzum. Deze avond begint om 19.30 uur.
Doe mee en laat je verrassen, verheug je op een mooie zangavond.

Heelheid van de schepping - Leven en werken met Ontzag
Steeds meer mensen maken zich zorgen over het milieu en de verandering van het klimaat. In deze ontmoetingsgroep gaat het over het delen van de
zorgen die er leven. Hoe kijken we naar de veranderingen die er plaats vinden. Hoe kijken we naar de toekomst? Wat is er mogelijk als het gaat
over groei, grenzen en perspectieven, over keuzes die we maken als producent én consument.
Bij voldoende belangstelling start deze groep op een vande maximaal drie Dinsdagavonden in het najaar.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda, tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Liturgisch bloemschikken
Ook komend winterseizoen is er weer liturgisch bloemschikken. Dit wordt verzorgd door Fokelien Jonker.
De eerste avond zal zijn op donderdag 13 december over het thema Advent/Kerst. En nog twee avonden in 2019, datum in overleg met de groep.
Tijdens de bijeenkomsten is er een korte bezinning en uitleg over de schikking, daarna gaan we creatief aan de slag.
De avonden zijn toegankelijk voor iedereen! I.v.m. het bestellen van materialen graag van te voren opgeven.
Dat kan bij Fokelien Jonker; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel:0517-341853.

Studieavonden
18 oktober en 1 november 2018door Ds. Fraanje uit Drachten
We leven in een tijd dat alles zeer snel voorbijgaat en de Bijbel waarschuwt ons daar voor. Het boek Openbaring is het einde van de eindtijd. Daarin
staat beschreven wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren. Daarin speelt Israël een belangrijke rol. Maar ook de wereld krijgt het zwaar. Het
is de Here Jezus zelf die ons verteld over de tekenen der tijden, in Matt 24. Mark. 13. Lukas 17 en 21. De rede over de laatste dingen.
De eerste avond zal het gaan over Matt 24, de tweede over Openbaring 12. Het is niet mogelijk alles te behandelen. Maar het behandelen van deze
twee Bijbelgedeelten wil ons helpen om niet naïef te zijn over de dingen die in de wereld gebeuren, en die nog over de wereld zullen komen. Dat we
beseffen dat Jezus Christus ervan weet en dat het Hem niet uit de hand loopt. Zodat we levend in de eindtijd weten dwars door de pijnlijke en
verbijsterende gebeurtenissen van de eindtijd we zijn op weg naar Zijn eeuwige en heerlijke toekomst.
NB: Het is zinvol dat de genoemde Bijbelgedeelten thuis al eens gelezen worden.
15 november 2018 Wegwijs in Kerkenlanddoor Dhr. P.Speelman.
Wie maar enigszins geïnteresseerd is in de kerkelijke kaart van Nederland ziet regelmatig allerlei namen voorbijkomen van de diverse kerken die
Nederland rijk is. Misschien vraagt u zich ook wel eens af: “Wat is nou het verschil tussen al die verschillende denominaties? En waarom zijn er zoveel soorten kerken
en gemeenten? Oftewel: Hoe ziet de Nederlandse atlas van de Kerk er uit? Piet Speelman zal daar het een en ander over te vertellen. Niet alleen over
de zichtbare, maar vooral ook over de onderliggende stromingen. Wat is bijvoorbeeld het Chiliasme? Waarom worden in de ene kerk de kinderen
gedoopt en in andere kerken volwassenen? Wat is een “van der Brink” gemeente en hoe zijn bepaalde kerken ontstaan? Waarom? Wanneer?
Het is een informatieve avond. Er worden geen pleidooien gehouden voor welke leer of dogma dan ook. Piet Speelman noemt zich 'Reformagelisch
baptoliek' en preekt zondags in Evangelische, Baptisten en PKN kerken door heel Friesland.
De donderdagavonden beginnen om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur, in de Anna Tsjerke.

Alpha
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk
geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In
Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen.
Alpha is gratis. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd (hier wordt een vrijwillige bijdrage voor gevraagd)
Bij voldoende deelname beginnen we in januari met een nieuwe Alpha cursus. Hebt u nog vragen of wilt u zich opgeven, dan kan dit via nummer: Titia Schilstra: 06 2235 9632 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Itte Smink: 06 5055 4488 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Film avond.
Op 10 januari willen we de film “War Room“ draaien in de Anna Tsjerke. De film begint om 19:30 uur. We willen een week later op 17 januari over deze film napraten.
Ook dit doen we vanaf 19:30 in de Anna Tsjerke.
Tony en Elizabeth Jordan hebben het voor elkaar – geweldige banen, een prachtige dochter én hun droomhuis. Maar schijn kan bedriegen. Hun wereld valt uit elkaar onder de druk van hun falend huwelijk. Terwijl Tony geniet van zijn succesvolle baan en met de verleiding speelt, wordt Elizabeth steeds verbitterder. Maar hun leven neemt een onverwachte
wending wanneer Elizabeth een nieuwe klant, Miss Clara, ontmoet en ze een “war room” moet opzetten om te bidden voor haar gezin.
Terwijl Elizabeth voor haar gezin vecht, komen Tony's verborgen worstelingen aan het licht. Tony moet beslissen of hij met zijn gezin in het reine wil komen en of hij ervoor
gaat zorgen dat Miss Clara's overtuiging, dat overwinningen niet toevallig zijn, bewezen wordt.

De kracht van de stilte
Er is een mooie brochure verschenen: 'Afstemmen op de Eeuwige – Meditatie en bezinning op je geestelijke weg'. Aan de hand van enkele voorbeelden en verhalen wordt ingegaan op de volgende vragen: Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Samen bepreken we de hoofstukken uit het boekje en oefenen
we ons in stilte en meditatie. Een weg om te gaan. De data: 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 maart en 25 maart, steeds op de maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Plaats: Mariakerk, Winsum Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Country Trailband
Zondagavond 10 februari 2019 komt de Country Trailband naar de Anna-Tsjerke, te Winsum, deze band speelt Gospel, Country, Glorieklokken en liederen van Johannes de Heer.
In dit anderhalf uur durende dienst kan veel meegezongen worden en er wordt een korte meditatie gedaan door één van de bandleden. Het belooft een mooie en afwisselende avond te
worden. De avond begint om 19.30 uur. Plaats: Anna Tsjerke

Kloosterweekend
Met een groep van maximaal 12 mensen willen we wederom een weekend naar het klooster.
Van vrijdagmiddag 5 april tot en met zondagmiddag 7 april zijn we te gast bij de zusters Benedictinessen te Oosterhout.
Opgave vóór 15 november, we moeten er op tijd bij zijn. De gastenverblijven zitten altijd vol, de behoefte aan rust en stilte, aan een pas op de plaats in hectische tijden, is namelijk erg groot.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dagtocht naar Winschoten
Het duurt nog even maar nu al meld ik dat we op zaterdag 31 augustus 2019 een reis maken naar Winschoten om daar de middeleeuwse Marktpleinkerk te bezoeken en een excursie te maken door de stad. Tot aan de 2e Wereldoorlog kende Winschoten een grote joodse gemeenschap. Onder leiding van de stadsgids gaan we op zoek naar sporen die herinneren
aan het Joods verleden. Verder is er een uitwisseling gepland met leden van de protestantse gemeente. Kosten: € 45,- pp. (inclusief busreis, koffie en koek, lunch).
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbel in een uur
Voor iedereen die graag in de Bijbel wil lezen, maar niet weet waar te beginnen is er nu Bijbel in een uur. In één uur neemt deze uitgave de lezer mee langs de belangrijkste verhalen in de Bijbel. Van de schepping tot Openbaring. De teksten in Bijbel in 1 uur zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daardoor is dit boek een echt opstapje om in de Bijbel te
gaan lezen. Bijbel in 1 uur is een leuk boek om voor jezelf te kopen, maar is ook erg geschikt om weg te geven aan beginnende bijbellezers die zich
willen oriënteren op de Bijbel. Het zakformaat van dit boekje maakt het ideaal om mee te nemen in je tas, je jaszak of je koffer. Ook handig voor op reis, om elke dag even een stukje
te lezen.


Wat zou jij voor de kerk/gemeente kunnen betekenen?
Wij als streekgemeente Lank Meamert zijn op zoek naar mensen die hun talenten voor de gemeente willen inzetten in wat voor dan vorm ook. Dat kan binnen of buiten de kerkenraad. Bedenk dat vele handen het werk lichter maken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan diaconaal/pastoraal werk, jeugdwerk, speciale commissies voor eredienst en andere activiteiten, enz.
Ben je:
· Enthousiast
· Open
· Gesprekspartner
· Inzetbaar
· Vol nieuwe ideeën
· Bereid ons team/gemeente te versterken

Laat het ons weten. We horen graag van je.

Namens de kerkenraad Lank Meamert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                         


VACATUREBANK
In de gemeente is er van alles te doen en te regelen. De kerkenraad is hier het hele jaar druk mee en zou best een paar extra handen kunnen gebruiken. Wij begrijpen dat niet iedereen in de kerkenraad wil of kan meedraaien, maar wellicht zijn er gemeenteleden te vinden die zich buiten de kerkenraad willen inzetten voor een specifieke taak of klus. Daarom vindt u hieronder een aantal vacatures voor dat soort werkzaamheden.

• Liturgisch bloemschikken
Wij zoeken één of meerdere personen die één keer of meerdere keren per jaar de liturgische schikkingen willen maken voor de bijzondere diensten in het kerkelijk jaar. Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan ook even naar het aanbod in het winterwerk. Onder leiding van Fokelien Jonker wordt drie keer in het komende seizoen een avond verzorgd rond verschillende thema’s van het kerkelijk jaar. Heel geschikt om inspiratie op te doen.

• Leden liturgiecommissie
Vind je het leuk om mee te denken over de invulling van bijzondere diensten? Of zou je wel eens een vesperdienst, een Taizédienst of iets heel anders willen organiseren? Meld je dan aan om daar handen en voeten aan te geven. Onze predikant, de mensen uit de kerkenraad en de mensen van de cantorij denken graag met je mee.

• Organisatie simmer- en wintersjongen en de kerstzangdienst in Winsum
In september en februari wordt elk jaar het simmer- en wintersjongen georganiseerd. Dit vindt afwisselend in de dorpen van Spannum, Winsum, Easterlittens, Baard, Baaium en Wjelsryp. Op kerstavond wordt traditioneel een kerstzangdienst gehouden in de Mariakerk van Winsum. Deze diensten worden altijd positief ontvangen en goed bezocht. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden van Lank Meamert die mee willen helpen deze diensten te organiseren.

• PR en communicatie
Ben jij jong van geest, creatief met multi media en beweeg je je vlot op de diverse sociale media? Dan zou jij misschien met ons mee willen denken en ons adviseren over hoe wij als gemeente op een moderne manier de verbinding kunnen zoeken met mensen binnen en buiten onze gemeente.
Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Even bellen kan ook: Annalies Woudstra (0517-342226) of Sietze Greidanus (0517-342329)