Activiteiten
Winterwerkprogramma
 

Startzondag
van de gezamenlijke kerken van Winsum – Baard – Easterlittens op zondag 27 september
Anders als anders is in deze corona tijd bijna alles! Ook het startweekend zoals we het de afgelopen jaren hebben georganiseerd kan dit jaar niet in dezelfde vorm doorgaan. Toch vinden wij het belangrijk om het nieuwe kerkjaar gezamenlijk te starten. Bij mooi weer is er een gezamenlijke dienst op het plein van de Anna Tsjerke in Winsum. Thema van de dienst is: Bloeien in Gods licht. De dienst begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds. J. Hilverda en dhr. C. van Rijn. Iedereen is van harte welkom om met elkaar in deze dienst te bloeien!! Wel is het belangrijk dat iedereen zich aanmeldt voor de dienst. Dat mag bij Bontje Faber tel. 0515 – 331303 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen u en jullie te ontmoeten!!
NB: Bij slecht weer houden we de dienst in de kerken.

De startweekendcommissie

----------------------------------------------------------------------------

WORLD SERVANTS 2020
Kijk ook eens op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/WSWjelsrypWinsum/

Of op onze actiepagina: https://www.worldservants.nl/wjelsrypwinsum

Hier even een update van de World Servants actiegroep. Wij hebben inmiddels bericht gehad over onze projecten in Rwanda en Sierra Leone. Helaas kan de reis deze zomer vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Erg vervelend maar ook wel geruststellend.

Maar er is ook goed nieuws. In de zomer van 2021 zullen wij alsnog afreizen naar Rwanda en Sierra Leone om te bouwen aan verandering! De vliegtickets kunnen verschoven worden naar volgend jaar en dan zullen wij alsnog op project gaan. De projecten zullen hetzelfde blijven maar worden dus een jaar uitgesteld.

Door het uitstellen komen er natuurlijk ook wel wat meer kosten bij waarvoor we nog meer acties zullen gaan voeren zodra het weer kan! Wij willen jullie graag bedanken voor alle steun die we tot nu toe al hebben gekregen! Jullie gaan de komende tijd weer van ons horen en we hopen dat we dan weer op jullie hulp mogen rekenen.

Namens actiegroep Wjelsryp/Winsum,
Wianne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTERWERK

In de zomer wordt u uitgenodigd na te denken over de kerkelijke activiteiten in de winter. Op 18 augustus komen we in klein comité samen om de ideeën te verzamelen en weer een mooi programma samen te stellen op het gebied van bezinning en cultuur, vorming en toerusting. U kunt uw suggesties mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het streven is om in de maand september het nieuwe programmaboekje uit te geven. Het is natuurlijk onder voorbehoud. In de loop van het seizoen zal duidelijk worden of we op de vertrouwde wijze bij elkaar kunnen komen en een en ander door kan gaan.
Ds. J. Hilverda

Ouderenmorgen


Mannenavonden in 2020
We gaan enkele mannenavonden houden na de zomervakantie worden jullie op de hoogte gebracht wanneer dit gaat plaatsvinden. 

Namens Piet, Cees, Tjerk en mijzelf. Tjeerd de Haan 06 536 810 17

Vrouwenavond
Na de zomervakantie worden er weer vrouwenavonden georganiseerd. jullie worden op de hoogte gebracht wanneer dit zal plaatsvinden.

Hartelijke groet, Froukje en Ria

Jeugd 16+ WORLD SERVANTS
Voor info Froukje 06- 10767736 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Elisabeth bode wordt ook in onze dorpen uitgegeven. Uiteraard is het voor ons moeilijk in te schatten wie hier prijs op stelt om deze te ontvangen. De Elisabethbode is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Als er inwoners zijn in onze gemeente die ook een Elisabeth willen ontvangen dan kan men dit aangeven bij Froukje Faber 0517-341332 of voffDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aan de Elisabeth bode zijn geen abonnementskosten verbonden, maar om de verspreiding in stand te houden stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer: NL09RABO0371002583


Wat zou jij voor de kerk/gemeente kunnen betekenen?
Wij als streekgemeente Lank Meamert zijn op zoek naar mensen die hun talenten voor de gemeente willen inzetten in wat voor dan vorm ook. Dat kan binnen of buiten de kerkenraad. Bedenk dat vele handen het werk lichter maken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan diaconaal/pastoraal werk, jeugdwerk, speciale commissies voor eredienst en andere activiteiten, enz.
Ben je:
· Enthousiast
· Open
· Gesprekspartner
· Inzetbaar
· Vol nieuwe ideeën
· Bereid ons team/gemeente te versterken

Laat het ons weten. We horen graag van je.

Namens de kerkenraad Lank Meamert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                          


VACATUREBANK
In de gemeente is er van alles te doen en te regelen. De kerkenraad is hier het hele jaar druk mee en zou best een paar extra handen kunnen gebruiken. Wij begrijpen dat niet iedereen in de kerkenraad wil of kan meedraaien, maar wellicht zijn er gemeenteleden te vinden die zich buiten de kerkenraad willen inzetten voor een specifieke taak of klus. Daarom vindt u hieronder een aantal vacatures voor dat soort werkzaamheden.

Leden liturgiecommissie
Vind je het leuk om mee te denken over de invulling van bijzondere diensten? Of zou je wel eens een vesperdienst, een Taizédienst of iets heel anders willen organiseren? Meld je dan aan om daar handen en voeten aan te geven. Onze predikant, de mensen uit de kerkenraad en de mensen van de cantorij denken graag met je mee.

Organisatie simmer- en wintersjongen en de kerstzangdienst in Winsum
In september en februari wordt elk jaar het simmer- en wintersjongen georganiseerd. Dit vindt afwisselend in de dorpen van Spannum, Winsum, Easterlittens, Baard, Baaium en Wjelsryp. Op kerstavond wordt traditioneel een kerstzangdienst gehouden in de Mariakerk van Winsum. Deze diensten worden altijd positief ontvangen en goed bezocht. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden van Lank Meamert die mee willen helpen deze diensten te organiseren.

PR en communicatie
Ben jij jong van geest, creatief met multi media en beweeg je je vlot op de diverse sociale media? Dan zou jij misschien met ons mee willen denken en ons adviseren over hoe wij als gemeente op een moderne manier de verbinding kunnen zoeken met mensen binnen en buiten onze gemeente.
Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Even bellen kan ook: Annalies Woudstra (0517-342226) of Sietze Greidanus (0517-342329)