GEMEENTEAVOND 2 APRIL

GEMEENTEREISKE 11 MEI

KLEASTERKUIER OP 15 MEI

DAGTOCHT NAAR WINSCHOTEN 31 AUGUSTUS

GEMEENTEAVOND
De jaarlijkse gemeenteavond vindt plaats op dinsdagavond 2 april 19.30 uur. Net als vorige jaren wordt deze gehouden in de Mariakerk van Winsum.

GEMEENTEREISKE
Sûnt jierren waard it gemeentereiske fersoarge troch Sjoukje Terpstra, Nel Tymersma en Swopkje van Drimmelen. De kommisje hat opfolging krigen yn de persoanen fan Geertje Valk, Neeltje van der Woude en Jolanda Poelstra mei hulp fan Gré Pruiksma. Wy binne der tige wiis mei dat dizze froulju harren dêrfoar ynsette wolle. Gelokkich sil Sjoukje it earste jier de nije kommisje noch bystean.

It gemeentereiske fynt, krekt as jierren lyn, wer plak yn it foarjier. Dit op fersyk fan guon gemeenteleden. De tsjerkeried had ferline jier beslúten dat dat in prima idee is.

It earstfolgjende gemeentereiske is op sneon 11 maaie mei de boat fanút Drachten, mar dêr komt meikoarten mear ynformaasje oer. De datum kin alfêst yn de aginda.

KLEASTERKUIER OP 15 MEI
Iedere woensdag zijn mensen welkom in Nijkleaster in de kerk van Jorwert voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding. Op 15 mei zal ik als gastvoorganger aanwezig zijn. In de kerk begint om 9.30 uur de dag met een korte ochtendviering, gevolgd door koffie en voor wie wil een wandeling. Terug in de kerk delen we de zelf meegebrachte lunch en sluiten rond 12.30 uur af. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij ondergetekende of bij de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.nl

DAGTOCHT NAAR WINSCHOTEN
Op zaterdag 31 augustus 2019 willen we een reis maken naar Winschoten. Vele jaren ben ik daar predikant geweest. We gaan daar de middeleeuwse Marktpleinkerk bezoeken. In de kerk hangen enkele bijzondere schilderijen van de Groninger kunstenaar Jannes de Vries. Tevens zullen we een excursie maken door de stad. Tot aan de 2e Wereldoorlog kende Winschoten een grote joodse gemeenschap. Onder leiding van de stadsgids gaan we op zoek naar sporen die herinneren aan het Joods verleden. Verder is er een uitwisseling gepland met leden van de protestantse gemeente. De kosten worden geraamd op € 45,- pp. (inclusief reis, koffie en koek, lunch). Ondertussen hebben een dertiental mensen zich opgegeven. Bij voldoende deelnemers gaan we met de bus. Voor informatie en opgave (graag z.s.m.): ds. Jurjen Hilverda, tel. 0517234271 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTERWERK

Groeigroep
Op dinsdag 9 oktober hopen we weer te beginnen met de groeigroep; samen bezig zijn met de bijbel (Gods woord) en elkaar versterken in het
geloof. We komen bij elkaar om 19:30 uur in de Anna Tsjerke.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij S. Riedstra (392654) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maar u mag ook op 9 oktober a.s. langskomen. Graag tot dan!

Club voor groep 5 t/m 8
In het winterseizoen is er elke vrijdagavond club, waar we leuke dingen doen zoals figuurzagen, knutselen, sinterklaas vieren , playbackshow,
clubkamp enz. Sommige activiteiten zijn gezamenlijk en voor de rest wordt het opgedeeld in twee groepen, de ene week groep 5 en 6 de andere
week groep 7 en 8. Club is voor alle kinderen uit het dorp!!! De leiders zijn Klaas, Ulbe en Bontje.
Voor vragen mag je/u altijd contact opnemen met Bontje 06-25157748 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Club voor jeugd 12 t/m 15 jaar
Samen met jullie willen we graag in het winterseizoen om de drie weken op de vrijdagavond een paar gezellige uurtjes beleven met spel /creatief/ een
uitje ….. of juist iets wat jullie zelf inbrengen!!! of gewoon lekker chillen….. Waar het omgaat is leuk contact! En natuurlijk is iedereen
welkom! Voor info: Fokelien tel. 341853, Froukje tel. 06 1076 7736, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderenmorgen
In het afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met het lezen en bespreken van de Bergrede. De Bergrede bestaat uit een serie beroemde
uitspraken van Jezus die we kunnen vinden in het evangelie naar Matteüs. Na de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen ervaren we opnieuw hoe
inspirerend en herkenbaar bijbelteksten voor ons kunnen zijn. Koffie en gezelligheid zijn eveneens belangrijke ingrediënten voor deze ochtenden.
Op ons leesrooster staat Matteüs 5, te beginnen vanaf vers 17. Het is de bedoeling om een keer per maand bij elkaar te komen, steeds op de
woensdagochtend om 10.00 uur.
Plaats: Marialokaal, Winsum.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda, tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heelheid van de schepping - Leven en werken met Ontzag
Steeds meer mensen maken zich zorgen over het milieu en de verandering van het klimaat. In deze ontmoetingsgroep gaat het over het delen van de
zorgen die er leven. Hoe kijken we naar de veranderingen die er plaats vinden. Hoe kijken we naar de toekomst? Wat is er mogelijk als het gaat
over groei, grenzen en perspectieven, over keuzes die we maken als producent én consument.
Bij voldoende belangstelling start deze groep op een vande maximaal drie Dinsdagavonden in het najaar.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda, tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Liturgisch bloemschikken
Ook komend winterseizoen is er weer liturgisch bloemschikken. Dit wordt verzorgd door Fokelien Jonker.
De eerste volgende avond zal zijn op donderdag 11 april om 19.30 uur over het thema Pasen.
Tijdens de bijeenkomsten is er een korte bezinning en uitleg over de schikking, daarna gaan we creatief aan de slag.
De avonden zijn toegankelijk voor iedereen! I.v.m. het bestellen van materialen graag van te voren opgeven.
Dat kan bij Fokelien Jonker; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel:0517-341853.

Alpha
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk
geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In
Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen.
Bij voldoende deelname starten we op 24 januari 2019 met een nieuwe Alpha cursus in de Anna Tsjerke te Winsum. Alpha is gratis. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd (hier wordt een vrijwillige bijdrage voor gevraagd)
Bij voldoende deelname beginnen we in januari met een nieuwe Alpha cursus. Hebt u nog vragen of wilt u zich opgeven, dan kan dit via nummer: Titia Schilstra: 06 2235 9632 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Itte Smink: 06 5055 4488 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kracht van de stilte
Er is een mooie brochure verschenen: 'Afstemmen op de Eeuwige – Meditatie en bezinning op je geestelijke weg'. Aan de hand van enkele voorbeelden en verhalen wordt ingegaan op de volgende vragen: Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Samen bepreken we de hoofstukken uit het boekje en oefenen
we ons in stilte en meditatie. Een weg om te gaan. De data: 11 februari, 25 februari, 11 maart en 25 maart en 8 april. steeds op de maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Plaats: Mariakerk, Winsum Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Country Trailband
Zondagavond 10 februari 2019 komt de Country Trailband naar de Anna-Tsjerke, te Winsum, deze band speelt Gospel, Country, Glorieklokken en liederen van Johannes de Heer.
In dit anderhalf uur durende dienst kan veel meegezongen worden en er wordt een korte meditatie gedaan door één van de bandleden. Het belooft een mooie en afwisselende avond te
worden. De avond begint om 19.30 uur. Plaats: Anna Tsjerke

Kloosterweekend
Met een groep van maximaal 12 mensen willen we wederom een weekend naar het klooster.
Van vrijdagmiddag 5 april tot en met zondagmiddag 7 april zijn we te gast bij de zusters Benedictinessen te Oosterhout.
Opgave vóór 15 november, we moeten er op tijd bij zijn. De gastenverblijven zitten altijd vol, de behoefte aan rust en stilte, aan een pas op de plaats in hectische tijden, is namelijk erg groot.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit weekend is ondertussen vol geboekt! Mensen die zich nog op willen geven komen op de wachtlijst.

Dagtocht naar Winschoten
Het duurt nog even maar nu al meld ik dat we op zaterdag 31 augustus 2019 een reis maken naar Winschoten om daar de middeleeuwse Marktpleinkerk te bezoeken en een excursie te maken door de stad. Tot aan de 2e Wereldoorlog kende Winschoten een grote joodse gemeenschap. Onder leiding van de stadsgids gaan we op zoek naar sporen die herinneren
aan het Joods verleden. Verder is er een uitwisseling gepland met leden van de protestantse gemeente. Kosten: € 45,- pp. (inclusief busreis, koffie en koek, lunch).
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbel in een uur
Voor iedereen die graag in de Bijbel wil lezen, maar niet weet waar te beginnen is er nu Bijbel in een uur. In één uur neemt deze uitgave de lezer mee langs de belangrijkste verhalen in de Bijbel. Van de schepping tot Openbaring. De teksten in Bijbel in 1 uur zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daardoor is dit boek een echt opstapje om in de Bijbel te
gaan lezen. Bijbel in 1 uur is een leuk boek om voor jezelf te kopen, maar is ook erg geschikt om weg te geven aan beginnende bijbellezers die zich
willen oriënteren op de Bijbel. Het zakformaat van dit boekje maakt het ideaal om mee te nemen in je tas, je jaszak of je koffer. Ook handig voor op reis, om elke dag even een stukje
te lezen.


Wat zou jij voor de kerk/gemeente kunnen betekenen?
Wij als streekgemeente Lank Meamert zijn op zoek naar mensen die hun talenten voor de gemeente willen inzetten in wat voor dan vorm ook. Dat kan binnen of buiten de kerkenraad. Bedenk dat vele handen het werk lichter maken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan diaconaal/pastoraal werk, jeugdwerk, speciale commissies voor eredienst en andere activiteiten, enz.
Ben je:
· Enthousiast
· Open
· Gesprekspartner
· Inzetbaar
· Vol nieuwe ideeën
· Bereid ons team/gemeente te versterken

Laat het ons weten. We horen graag van je.

Namens de kerkenraad Lank Meamert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                          


VACATUREBANK
In de gemeente is er van alles te doen en te regelen. De kerkenraad is hier het hele jaar druk mee en zou best een paar extra handen kunnen gebruiken. Wij begrijpen dat niet iedereen in de kerkenraad wil of kan meedraaien, maar wellicht zijn er gemeenteleden te vinden die zich buiten de kerkenraad willen inzetten voor een specifieke taak of klus. Daarom vindt u hieronder een aantal vacatures voor dat soort werkzaamheden.

Leden liturgiecommissie
Vind je het leuk om mee te denken over de invulling van bijzondere diensten? Of zou je wel eens een vesperdienst, een Taizédienst of iets heel anders willen organiseren? Meld je dan aan om daar handen en voeten aan te geven. Onze predikant, de mensen uit de kerkenraad en de mensen van de cantorij denken graag met je mee.

Organisatie simmer- en wintersjongen en de kerstzangdienst in Winsum
In september en februari wordt elk jaar het simmer- en wintersjongen georganiseerd. Dit vindt afwisselend in de dorpen van Spannum, Winsum, Easterlittens, Baard, Baaium en Wjelsryp. Op kerstavond wordt traditioneel een kerstzangdienst gehouden in de Mariakerk van Winsum. Deze diensten worden altijd positief ontvangen en goed bezocht. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden van Lank Meamert die mee willen helpen deze diensten te organiseren.

PR en communicatie
Ben jij jong van geest, creatief met multi media en beweeg je je vlot op de diverse sociale media? Dan zou jij misschien met ons mee willen denken en ons adviseren over hoe wij als gemeente op een moderne manier de verbinding kunnen zoeken met mensen binnen en buiten onze gemeente.
Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Even bellen kan ook: Annalies Woudstra (0517-342226) of Sietze Greidanus (0517-342329)