DAGTOCHT NAAR WINSCHOTEN
31 AUGUSTUS
STARTWEEKEND 2019/2020 

DAGTOCHT NAAR WINSCHOTEN
Op zaterdag 31 augustus 2019 willen we een reis maken naar Winschoten. Vele jaren ben ik daar predikant geweest. We gaan daar de middeleeuwse Marktpleinkerk bezoeken. In de kerk hangen enkele bijzondere schilderijen van de Groninger kunstenaar Jannes de Vries. Tevens zullen we een excursie maken door de stad. Tot aan de 2e Wereldoorlog kende Winschoten een grote joodse gemeenschap. Onder leiding van de stadsgids gaan we op zoek naar sporen die herinneren aan het Joods verleden. Verder is er een uitwisseling gepland met leden van de protestantse gemeente. De kosten worden geraamd op € 45,- pp. (inclusief reis, koffie en koek, lunch). Ondertussen hebben een dertiental mensen zich opgegeven. Bij voldoende deelnemers gaan we met de bus. Voor informatie en opgave (graag z.s.m.): ds. Jurjen Hilverda, tel. 0517234271 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

STARTWEEKEND 2019/2020
Het gezamenlijke startweekend staat gepland in het weekend van
vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september.
Op vrijdagavond wordt er een leuke activiteit georganiseerd voor de jeugd vanaf 12 jaar.
Op zaterdag zullen er activiteiten zijn voor de kinderen van de basisschool.
En op zondag beginnen we om 10.30 uur met de startdienst, gevolgd door koffie, een leuk spel voor jong en oud en een buffet.
Dus, weer voor iedereen. Het programma zelf komt later nog.
Je kunt de datums vast in je agenda zetten.

De gezamenlijke Commissie Startweekend

TSJERKEPAAD “ KUNST IN DE KERK”
Van zaterdag 6 juli tot en met zaterdag 14 september zijn in Friesland tijdens Tsjerkepaed meer dan 250 kerken elke zaterdagmiddag open. Ook de Johanneskerk in Tzum is op deze dagen te bezoeken.
Dit jaar is er in de kerk een Expositie van Quilten en patchwork te zien van Klaske Bloemendaal-van Wieren uit Drempt. Klaske van Wieren werd in 1943 geboren in Wommels, en trouwde later met Jan Bloemendaal uit Drempt. Op veel plaatsen in ons land is haar werk met vaak Bijbelse voorstellingen te zien geweest.

Voor mij is het heel bijzonder dat ik mijn quilts in de kerk van Tzum mag laten zien. Quilts en patchwork is mijn grote hobby. Bezig zijn met lapjes stof, oude of nieuwe maakt niet uit, Kleuren zijn vaak mijn inspiratie. Mijn werk is zeker niet traditioneel.
Ik ben begonnen met een basiscursus waar ik met de hand een blok heb gemaakt. Daarna ging ik verder met gebruik van een naaimachine, op mijn eigen manier steeds andere mogelijkheden uitproberen. Mijn eigen stijl ontwikkelen, dat houd nooit op, elke keer is het weer anders.
Wat in de kerk hangt zijn werkstukken , groot en klein , met elk een eigen verhaal. Doordat ik eigen tekeningetjes gebruik ontstaat er iets vanuit mijn hart, daardoor heeft mijn werk vaak een boodschap.
Ik houd van Jezus, dat laat ik daardoor zien.
Deels is er vanuit een thema gewerkt, een andere keer is iets spontaan ontstaan. Omdat ik een bepaalde stof in handen had of de kleuren die mij op dat moment raakten.
Dan is het mooi om later de diepte van een verhaal daarin te ontdekken.
Ik hoop dat u er veel kijkplezier aan mag beleven.
Voor liefhebbers van Quilten is daarom een bezoek aan de Kerk in Tzum zeker de moeite waard.

Klaske Bloemendaal-van Wieren

SIMMERSJONGEN
Ook dit jaar is er weer Simmersjongen en wel op 25 augustus.
De locatie voor dit jaar is bij de familie Riedstra in Wjelsryp.

Het thema is: “Nepnieuws”

Bij goede weersomstandigheden wordt de zangdienst buiten op het terrein van de camping van de familie Riedstra gehouden. Het adres is Westerein 31 te Wjelsryp. Mochten de weersomstandigheden slecht zijn dan kunnen we ook gebruik maken van een binnen locatie zodat het altijd door kan gaan. Deze binnen locatie is vlakbij en dit zal dan worden aangegeven.
De zangdienst begint om 10.00 uur en de begeleiding is weer van de blazersgroep bestaande uit muzikanten van het korps van Spannum en Wjelsryp en andere muzikanten uit de omgeving. Ook voor de kinderen wordt er weer wat leuks georganiseerd.
Natuurlijk staat de koffie, thee en fris vanaf half tien weer voor u klaar en na afloop kunt u ook nog wat met elkaar drinken en praten.
Deze openluchtdienst wordt georganiseerd door de dorpen Wjelsryp, Baaium, Spannum, Iens, Winsum, Baard en Easterlittens. In deze plaatsen zijn er op zondag 25 augustus geen diensten .

Tijdens de dienst zal iemand van Vrienden van Rat Oekraïne een toelichting geven over de projecten waarvoor de collecte bestemd is.

Graag verzoeken wij u om zelf een stoel mee te nemen. Een liedboek is niet nodig omdat alle liederen afgedrukt worden op de liturgie.

Commissie Simmersjongen

ZANGAVOND
Christenen voor Israël organiseert op vrijdag 13 september 2019 een zangavond in de Anna Tsjerke.
De opening zal worden verzorgd door Ds. J van Olffen.
Spreker voor deze avond is Ds. Jaap de Vreugd, het thema wordt later bekend gemaakt
De muzikale begeleiding is van een koor uit Oosterwolde.
Nadere informatie volgt.
Zet deze data vrijdagavond 13 september 2019 alvast in uw agenda.

Groet winterwerkgroep.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTERWERK

WINTERWERK
Al jarenlang organiseren we gedurende de wintermaanden activiteiten in beide kerken. Soms is er een activiteit in de Hervormde Kerk, soms in de Anna Tsjerke, soms op een andere locatie. We maken ook altijd voor het kerkelijk seizoen begint een boekje waarin aangegeven wordt wat er te doen is. Tot nu toe kwam lang niet alles in het boekje te staan.
Voor dit jaar hebben we gezamenlijk afgesproken dat we eigenlijk zo veel mogelijke activiteiten die we organiseren in de winterperiode in het boekje gaan zetten.
Dat houdt wel in dat we eigenlijk allemaal aan moeten geven vanuit een Commissie of een activiteit of anders wat we gaan organiseren in kerkelijk verband.
Er zijn al enkele leden van de gezamenlijke kerken druk bezig met het verzamelen van informatie voor het boekje. Maar voor de zekerheid toch het volgende, we willen zo weinig mogelijk missen.

Bij deze de oproep om als je voor de winterperiode 2019/2020 één of meerdere activiteiten (mee) organiseert om dat door te geven aan Froukje Faber. Deze worden dan opgenomen in het boekje voor het Winterwerk. Een voorbeeld is het Stienparrenmiel of de Tweede Paasdag zangdienst met het korps van Spannum of met een groep mensen het versieren van de Paaskaars.

Het kan natuurlijk zijn dat er al wel gedachten zijn om iets te organiseren, maar het is nog niet helemaal concreet of er is nog geen specifieke datum Dan wordt je toch uitgenodigd om in het boekje aan te geven wat ongeveer de gedachten zijn en wat er gaat gebeuren.
Een voorbeeld. Afgelopen jaar zijn er een aantal ‘vrouwenavonden’ geweest. Een aantal mensen (mannen) hebben gezegd: “Dat zouden we eigenlijk ook voor de mannen moeten doen“. Maar er zijn er nog helemaal geen concrete plannen. Je kan dan wel aan Froukje Faber doorgeven dat er ‘mannenavonden’ komen dat het waarschijnlijk drie of vier avonden zijn maar dat er nog nadere informatie komt.

Tjeerd de Haan

Ouderenmorgen
In het afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met het lezen en bespreken van de Bergrede. De Bergrede bestaat uit een serie beroemde
uitspraken van Jezus die we kunnen vinden in het evangelie naar Matteüs. Na de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen ervaren we opnieuw hoe
inspirerend en herkenbaar bijbelteksten voor ons kunnen zijn. Koffie en gezelligheid zijn eveneens belangrijke ingrediënten voor deze ochtenden.
Op ons leesrooster staat Matteüs 5, te beginnen vanaf vers 17. Het is de bedoeling om een keer per maand bij elkaar te komen, steeds op de
woensdagochtend om 10.00 uur.
Plaats: Marialokaal, Winsum.
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda, tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dagtocht naar Winschoten
Het duurt nog even maar nu al meld ik dat we op zaterdag 31 augustus 2019 een reis maken naar Winschoten om daar de middeleeuwse Marktpleinkerk te bezoeken en een excursie te maken door de stad. Tot aan de 2e Wereldoorlog kende Winschoten een grote joodse gemeenschap. Onder leiding van de stadsgids gaan we op zoek naar sporen die herinneren
aan het Joods verleden. Verder is er een uitwisseling gepland met leden van de protestantse gemeente. Kosten: € 45,- pp. (inclusief busreis, koffie en koek, lunch).
Voor informatie en opgave: ds. J.Hilverda tel. 234271 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbel in een uur
Voor iedereen die graag in de Bijbel wil lezen, maar niet weet waar te beginnen is er nu Bijbel in een uur. In één uur neemt deze uitgave de lezer mee langs de belangrijkste verhalen in de Bijbel. Van de schepping tot Openbaring. De teksten in Bijbel in 1 uur zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daardoor is dit boek een echt opstapje om in de Bijbel te
gaan lezen. Bijbel in 1 uur is een leuk boek om voor jezelf te kopen, maar is ook erg geschikt om weg te geven aan beginnende bijbellezers die zich
willen oriënteren op de Bijbel. Het zakformaat van dit boekje maakt het ideaal om mee te nemen in je tas, je jaszak of je koffer. Ook handig voor op reis, om elke dag even een stukje
te lezen.


Wat zou jij voor de kerk/gemeente kunnen betekenen?
Wij als streekgemeente Lank Meamert zijn op zoek naar mensen die hun talenten voor de gemeente willen inzetten in wat voor dan vorm ook. Dat kan binnen of buiten de kerkenraad. Bedenk dat vele handen het werk lichter maken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan diaconaal/pastoraal werk, jeugdwerk, speciale commissies voor eredienst en andere activiteiten, enz.
Ben je:
· Enthousiast
· Open
· Gesprekspartner
· Inzetbaar
· Vol nieuwe ideeën
· Bereid ons team/gemeente te versterken

Laat het ons weten. We horen graag van je.

Namens de kerkenraad Lank Meamert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                          


VACATUREBANK
In de gemeente is er van alles te doen en te regelen. De kerkenraad is hier het hele jaar druk mee en zou best een paar extra handen kunnen gebruiken. Wij begrijpen dat niet iedereen in de kerkenraad wil of kan meedraaien, maar wellicht zijn er gemeenteleden te vinden die zich buiten de kerkenraad willen inzetten voor een specifieke taak of klus. Daarom vindt u hieronder een aantal vacatures voor dat soort werkzaamheden.

Leden liturgiecommissie
Vind je het leuk om mee te denken over de invulling van bijzondere diensten? Of zou je wel eens een vesperdienst, een Taizédienst of iets heel anders willen organiseren? Meld je dan aan om daar handen en voeten aan te geven. Onze predikant, de mensen uit de kerkenraad en de mensen van de cantorij denken graag met je mee.

Organisatie simmer- en wintersjongen en de kerstzangdienst in Winsum
In september en februari wordt elk jaar het simmer- en wintersjongen georganiseerd. Dit vindt afwisselend in de dorpen van Spannum, Winsum, Easterlittens, Baard, Baaium en Wjelsryp. Op kerstavond wordt traditioneel een kerstzangdienst gehouden in de Mariakerk van Winsum. Deze diensten worden altijd positief ontvangen en goed bezocht. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden van Lank Meamert die mee willen helpen deze diensten te organiseren.

PR en communicatie
Ben jij jong van geest, creatief met multi media en beweeg je je vlot op de diverse sociale media? Dan zou jij misschien met ons mee willen denken en ons adviseren over hoe wij als gemeente op een moderne manier de verbinding kunnen zoeken met mensen binnen en buiten onze gemeente.
Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Even bellen kan ook: Annalies Woudstra (0517-342226) of Sietze Greidanus (0517-342329)

 

ZANGAVOND

 

Christenen voor Israël organiseert op vrijdag 13 september 2019 een zangavond in de Anna Tsjerke.

 

De opening zal worden verzorgd door Ds. J van Olffen.

 

Spreker voor deze avond is Ds. Jaap de Vreugd, het thema wordt later bekend gemaakt

 

De muzikale begeleiding is van een koor uit Oosterwolde.

 

Nadere informatie volgt.

 

Zet deze data vrijdagavond 13 september 2019 alvast in uw agenda.

 

 

Groet winterwerkgroep.