Bêste minsken, beste mensen

Komende zondag hebben we dienst in Winsum. Voor de liturgie en de overdenking/preek verwijzen we u naar de aankondiging in onderstaande agenda. Hierin zijn de nadere details van de dienst uitgewerkt.

Oant snein, tot zondag
ps. De diensten in de kerken van Lank Meamert zijn live of later te beluisteren via  Kerkomroep Lank Meamert
 

Wolkom op ús side, welkom op onze website

Dit is ús nije webside. Wy wolle besykje it as in ferlengstik te meitsjen fan ús gemeente, in plak wer't we ús leden en folgers ynformeare kinne en extra tagong biede nei it wrald wiide web (WWW). Wy wolle besykje de minsken fertrouwd te meitsjen mei ús side, sadat se ek mooglik oare siden doare te brûken. As jimme saken misse op ús side dan heare we dat graach. 

Namens de Webredactie
zie hier voor de Nederlandse vertaling

Over Lank Meamert

De streekgemeente Lank Meamert is ontstaan in als gevolg van de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Oosterlittens als combinatie.Lees verder

Column en achtergrond

Column Ds. J. Hilverda

Hier de artikelen van classis dominee van Fryslân Wim Beekman in de Leeuwarder Courant.
Colum Wim Beekman in de LC 14-11-2020

Onze gemeentes zijn onderdeel van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland.

Dagvers

Hier heeft u toegang tot het vers van de dag. U kunt er naar luisteren en u kunt het zelf lezen op tablet of telefoon.
Het vers wordt beschikbaar gesteld door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) en het wordt uiteraard elke dag ververst.

Veel plezier.

Voor het beluisteren dient u bij Beschikbare afleveringen op het play icoon te drukken (blauw driehoekje in cirkel) 
Uitleg van het luisteren (podcast)

Copyright 2020: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl