Kerkdienst 24 juli 2022


24-07-2022 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Mevr. C. Akkerboom

Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Neeltje van der Woude
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Dhr. Pieter van Gunst


Orde van Dienst
Intochtslied                 136:1,2     
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied                             136:12,13 
Gebed voor de nood van de wereld      
Loflied                         705:1,2,4
Dienst van het Woord          
Lied                             317:1
Lezing                          Lucas 11:1-13    
Lied                             317:2,3     
Prediking
Lied                             370
Dienst van gebeden en gaven
Gebeden                             
Gaven
Slotlied                        416
Zegen  Amen
Lied                             425          

collecte: Platform Levensbeschouwing in kleurrijk Fryslân

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl