Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân


08-08-2021 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens

Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle kerken binnen de provincie vooroordelen en discriminatie t.o.v. allochtonen. Kleurrijk Friesland realiseert dit door mét de minderheden samen te werken aan de multiculturele samenleving Kleurrijk Fryslân betrekt Moslims, Christenen, Hindoes, Joden, Soefi’s en anderen bij het proces van bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme. Juist dit jaar, ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van het platform wordt een update gegeven in de vorm van een draagvlakonderzoek, wordt met de resultaten daarvan een symposium georganiseerd en worden de resultaten uitgewerkt voor de toekomst. Vanaf de oprichting in 1994 worden veel activiteiten in PKN-gemeenten opgezet en is de Protestante Kerk ook bestuurlijk actief in het bestuur van Kleurrijk Fryslân.

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl