Kerkdienst 23 januari 2022


23-01-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Online dienst

 Liturgie voor de onlinedienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 23 januari 2022  ~ de 3e na Epifanie ~  om 9.30 uur in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Mars van ‘t Veer, ouderling van dienst: Sietze Greidanus, diaken: Frits Sieswerda, zangers: Brigitte Greidanus, Jolanda Poelstra, Geertje Valk en René Venema, kosters: Jan en Jolanda Poelstra.
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom 
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest  
Amen
Hierna gaan we staan
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING   
* Lied 514c ‘God, wees ons genadig’
* Psalm 67 : 1,2 ‘God zij ons gunstig en genadig’
* Lied 514c ‘God, wees ons genadig’
KYRIEGEBED
* Glorialied 66a ‘Jubilate deo’ (3x) 
 
 
~ D E  S C H R I F T ~
GROET
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Profetenlezing: 1 Samuël 3,1-10
* Lied 317 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’ 
Evangelielezing: Johannes 1,35-52
* Lied 339b ‘U komt de lof toe’
OVERWEGING
Orgelspel
* Lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
 
~ G E B E D E N   E N   G A V E N ~
 
GEBEDEN met voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’ met gezongen slot ‘Want van U is het koninkrijk…’ lied 369b
Mededelingen en bestemming collecte 
* Lied 266 ‘Die ons schiep’     
ZEGEN
Amen (3x)
Orgelspel
 

Collecte: Les Amis de Gambie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl