Kerkdienst 19 juni 2022


19-06-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. R. Reitsma

Gezamenlijke dienst
Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst op zondag 19 juni 2022 / 1ste van de zomer
in de Mariatsjerke te Winsum

Dominee: R. Reitsma
Ouderling van dienst: Knilles Visser
Diaken: Annalies Woudstra
Koster: Jan en Jolanda Poelstra

Na welkom etc.
AANVANGSLIED: 'Zomaar een dak' (LB 276)
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
     Onze hulp is in de Naam van de HEER,
     die hemel en aarde gemaakt heeft.
     ..................................................
     Door Jezus Christus onze Heer.
     Amen.
GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
KYRIE (3x ingeleid): LB 301a
GLORIA: 'Alle eer en alle glorie' (LB 305)
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ............................................................
     Vandaag en alle dagen van ons leven.
     Amen.
PROFETENLEZING: Jesaja 65,1-9 
LIED: 'O Heer, verberg U niet voor mij' (LB 944)
EPISTELLEZING: Galaten 3,23-29
HALLELUJA: LB 338m
EVANGELIELEZING: Lucas 8,26-39
PREEK
LIED: 'Rust nu mijn ziel' (LB 932)
NODIGING
INZAMELING VAN DE GAVEN: Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân
GEBEDEN
   GEBED OVER DE GAVEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   TAFELGEBED: 'Breng dank aan God, want Hij is goed'
   GEBED VAN DE HEER                               (LB 403e)
     Onze Vader, ....
     Amen.
VREDEGROET
     De vrede van de Heer zij altijd met u.
     En ook met u.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
LIED: 'Geprezen zij God' (LB 150a)
ZENDING EN ZEGEN
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl