Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân


30-06-2024 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard

Momenteel is er veel onrust en polarisatie in onze samenleving, hiervoor willen proberen een verbindende rol te spelen. Boeren zijn stoffeerders van ons landschap en staan dicht bij de schepping, tevens zijn onze voedselvoorzieners. Werken efficiënt en veelal duurzaam. Ook dit is een opdracht naar volgende generaties. De burger – als consument – is zich daarvan vaak onvoldoende bewust. De werkgroep probeert aan bewustwording van de kerken bij te dragen door voorlichting en educatie. En waar nodig ondersteunt de werkgroep tevens kerken, pastores, predikanten bij hun pastoraat aan boeren burgers met pastorale vragen. De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw is een diaconaal samenwerkingsproject van de PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl