Kerkdienst 11 februari 2024


11-02-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. H. Dondorp

Liturgie voor de kerkdienst zondag 11 februari 2024
Protestantse Kerk Winsum Fr.
6e zondag na Driekoningen. Zondag Quinquagesima. 50e dag vóór Pasen.
“Splendor eius ut lux erit”  (Hab. 3,4)   “Schittering is er als zonlicht,”
Voorganger ds. Han Dondorp, Franeker
organist: dhr. Harm Westra, Tzum.

Psalmtekst bij de opening van de dienst: Habakuk 3, 4
“Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit Gods hand,
de hand, waarin zijn kracht verborgen is.”

Gezang  213: 1.2 en 3 “Morgenglans der eeuwigheid.”
Drempelgebed + kyrië
Gebed om ontferming
Gezang  281: 1, 2 en 5  1 (gebed) 2 (gebed) 5.  “Wij zoeken hier uw aangezicht.”
Woord van vergeving en wet
Gezang 281: 6. “De zon straalt van uw aangezicht.”
1e Lezing Leviticus 13, 1 – 3.  9 – 11.  45 – 46   “Melaatsheid, de ziekte die onrein maakt.”
Psalm 51: 1.4 “Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht.”
2e  Lezing Marcus 1, 39 - 454 – 39 “Door huidziekte onrein en levend dood verklaard.”
Gezang 911: 1.3 en 4 “Rots waaruit het leven welt.”
Preek: “Met innerlijke ontferming bewogen zei Jezus: Ik wil het, wordt rein.”
Gezang 939: 1.2 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” (op wijs gez. 467 oude (!!) bundel)    
Lezing geloofsbelijdenis
Gezang 705: 1  “Ere zij aan God, de Vader.”
Dankgebed, voorbeden, stil gebed. Onze Vader.
Collecte. Diaconaal centrum de Herberg
Gezang 868: 1 en 3 “Lof zij de Heer”
Zending, zegen.
Gezang 416: 1 en 2

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl