Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg


11-02-2024 9.30 uur Mariakerk Winsum

De Herberg biedt een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende Bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht aan iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn door eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in relaties. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. Diaconieën uit het hele land hebben in 1993 de oprichting van de Herberg mogelijk gemaakt. De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl