Kerkdienst 1 januari 2023


01-01-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Nieuwjaarsdag
Koffiedrinken na de dienst

Liturgie voor de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op Nieuwjaarsdag 1 januari 2023 om 9.30 uur in de Mariakerk in Winsum
Voorganger ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst Sietze Greidanus
organist Dirk van Mourik
 
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsenVOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Amen         
Hierna gaan we staan
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vaderen van Jezus Christus de Heer
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 8a ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT
De HEER zal bij u zijn  
Zijn Geest in ons midden
Thoralezing Numeri 6,22-27
* Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’
Handelingen 4,8-12
* Lied 512 : 1,2,3,6 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
Evangelielezing  Lucas 2,21
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
* Lied 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’
 
GEBEDEN, dankgebed, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’
Mededelingen en kollekte
* Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’
ZEGEN
Amen (3x)
 
Er is koffie en thee.                        ~Folle lok en seine yn it nije jier!~
 


Collecte: Stichting Voedselbank Leeuwarden 

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl