Stichting Voedselbank Leeuwarden


07-01-2024 9.30 uur St Magrytkerk Easterlittens

Het mogelijk kunnen maken om het verstrekken van voedselpakketten aan de allerarmsten in onze samenleving wordt voor een zeer belangrijk deel ondersteund door diaconale bijdragen die worden ontvangen vanuit de kerken. Daarnaast in praktische zin door gemotiveerde kerkleden die vrijwillig en belangeloos (hun diaconale) taak uitvoeren. Uw bijdrage wordt gebruikt voor ondersteuning van de vervoerskosten en de vaste lasten. Voor de exploitatie van de gebouwen en voor ondersteuning van de kosten van afvoer van de afvalstoffen.   

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl