VluchtelingenWerk NoordNederland


29-05-2022 9.30 uur St Margrytkerk Easterlittens

VluchtelingenWerk Noord-Nederland biedt vluchtelingen een oplossing als andere wegen zijn afgesneden en wil vluchtelingen helpen in sociaal schrijnende situaties. Zij lenen geld uit het Humanitair Fonds als andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met de financiële bijdrage kunnen acute problemen snel worden opgelost. Daarbij zijn kleine bedragen vaak al van grote betekenis. Indien het niet reëel is dat een vluchteling het bedrag terug kan betalen, wordt de lening omgezet in een schenking. Dit is in circa 5% van de hulpacties het geval. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het Humanitair Fonds Noord-Nederland.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl