De kerk van Winsum

De hervormde kerk van Winsum is gewijd aan de Heilige Maagd  Maria. Dat hij op een terp staat is duidelijk zichtbaar aan de keermuur zuidwest van de kerk. Tijdens opgravingen in 1990 is een fundament van tufsteen ontdekt, vermoedelijk uit de dertiende eeuw.

Maria kerk

In het midden van de negentiende eeuw is er veel veranderd in en om de kerk, o.a van zadeldak naar spitstoren. Het interieur is veranderd in 1977. Onder de vloer van de kerk liggen een aantal grafzerken uit de periode 1600-1780. Het kerkorgel is in 1874 gebouwd door Willem Hardoff uit Leeuwarden. Met de restauratie in 1977 zijn er verschillende oude elementen verdwenen en vervangen door nieuwe. In juni 2010 is er weer een restauratie geweest m.b.t. de kerkvloer. De houten vloer is eruit gehaald en daarvoor in de plaats zijn natuurstenen neergelegd met daarin de grafstenen die onder de vloer lagen. In maart 2011 vond er een officiële opening plaats. 

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl