De kerk van Baard

Vanaf ongeveer 1250 staat er een kerk midden in het dorp Baard. Vermoedelijk zal het oorspronkelijk een houten kerkje zijn geweest, later vervangen door een stenen gebouw. Deze kerk is gewijd aan Sint Gertrudis van Nijvel. De altaarsteen is onder de huidige kerk teruggevonden en zal worden gerestaureerd.

St. Gertrudiskerk

Sinds enkele jaren is de naam in ere hersteld en spreken we van de Gertrudiskerk.

Tot aan de hervorming behoorde Baard binnen de Rooms Katholieke Kerk tot het Dekenaat Winsum. De kerkelijke band met Winsum bestaat al ongeveer 800 jaar. Na de hervorming deelde Baard steeds de predikantsplaats met de Hervormde Gemeente Winsum.

Het kerkgebouw is in de loop der eeuwen enkele malen op dezelfde plaats herbouwd.  De huidige kerk en toren dateren van eind 1800. Het interieur is eind 1900 aangepast, zonder het sobere, intieme, karakter aan te tasten. Er is ruimte ontstaan voor andere activiteiten dan alleen zitten luisteren. Zo biedt de kerk nu meer ruimte voor liturgische activiteiten. Daarnaast is ze in gebruik voor muzieklessen, koorrepetities, concerten en als expositieruimte.

Geschiedenis Baard

Skiednis van Baard 
(Bij het verschijnen van het boek "Baard, een blik door de eeuwen heen", t.g.v. het 100 jarig bestaan van Dorpsbelang Baard)
Uit de Leeuwarder Courant, door Louis Westhof.

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl