De boeken


16-02-2021

Eén keer per jaar liggen de boeken van het College van diakenen, de streekgemeente en van de plaatselijke Colleges van Kerkrentmeesters ter inzage.

Beste gemeenteleden van Lank Meamert,
 
Voorafgaande aan een gemeenteavond wordt u altijd de mogelijkheid geboden om de administratie in te zien of om vragen te stellen aan het College van diakenen en /of het College van Kerkrentmeesters.
 
In het voorjaar moest, vanwege de coronamaatregelen, die avond worden uitgesteld. Voorlopig is het nog steeds niet mogelijk om een nieuwe gemeenteavond te organiseren. Omdat we aan onze kerkordelijke verplichtingen moeten voldoen willen we u alsnog in de gelegenheid stellen om de administratie in te zien en eventueel vragen te stellen.
 
Het gaat om de begroting 2020, de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van de streekdiaconie, de streekgemeente en de plaatselijke CvK. De jaarrekening 2020 zal later dit jaar aan de orde komen.
 
Indien u belangstelling hebt kunt u zich vóór zaterdag 20 februari melden bij onze scriba dhr. Sietze Greidanus, tel. 0517-342329 of per email: secretariaat@lankmeamert.nl. In overleg met de belangstellenden zullen we een datum plannen voor deze afspraak.
 
Met vriendelijke groet,
de kerkenraad

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl