Winterwerk


22-09-2022

Binnenkort komt het winterwerkboekje weer bij u in de brievenbus.
Kijk op de website onder het kopje "activiteiten- winterwerk".
Hierbij geven wij u alvast belangrijke informatie.

Vorming & Toerusting
Winterprogramma seizoen 2022-2023

Voor informatie en/of opgave kunt u terecht bij ds. Jurjen Hilverda
tel. 0517234271/ jhilverda@planet.nl
NB: Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in het Marialokaal
Tsjerkebuorren 8 in Winsum.
 
Ouderenmorgen op de dinsdag 27 september is de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. We praten over wat ons bezighoudt op het gebied van geloof, kerk en samenleving. We doen dat bijvoorbeeld aan de hand van Bijbelteksten of een berichtje in de krant. Koffie, ontmoeting en gezelligheid zijn belangrijke ingrediënten. Het streven is om een keer in de vier weken bij elkaar te komen, van 10.00 tot 11.30 uur.
 
Kloosterweekend
Met een groep van maximaal 10 mensen zijn we te gast bij de zusters Benedictinessen te Oosterhout. Het klooster heeft een intensieve verbouwing ondergaan maar kan ondertussen weer gasten ontvangen. Het weekend staat gepland van vrijdagmiddag 2 december tot zondagmiddag 4 december 2022. Het klooster wil graag op tijd weten of we komen, het gastenverblijf is altijd goed bezet. Daarom houden we al op dinsdag 27 september een avond om ons op het bezoek voor te kunnen bereiden. De avond is ook bedoeld voor degenen die zich eerst willen oriënteren. Aanvang 20.00 uur.
 
Iona
In het voorjaar van 2023, van vrijdag 21 april tot en met zaterdag 29 april, zou ik met een aantal mensen een reis naar Iona willen maken. Iona is een klein eiland voor de westkust van Schotland. In de loop van vele eeuwen hebben pelgrims dit eiland bezocht in hun zoektocht naar het heilige. Op het eiland bevindt zich een oecumenische christelijke communiteit die zich bezighoudt met vragen rond vrede en gerechtigheid en de vernieuwing van de liturgie. Tijdens het verblijf van een week ligt de nadruk op het delen van het gewone leven. De omstandigheden zijn eenvoudig, er zijn bijvoorbeeld slechts enkele eenpersoonskamers. Na het ontbijt en corvee, volgt de morgendienst in de abdij. De dag bestaat uit bijeenkomsten rond thema’s als stilte, heling, toewijding. In de middag is een ieder vrij het eiland te verkennen. De eerste informatieve avond zal worden gehouden op donderdag 29 september om 20.00 uur. Opgave graag z.s.m. ook als u op deze avond verhinderd bent maar wel interesse hebt!
 
Mediteren
Steeds meer mensen ontdekken de waarde van meditatie en stilte in hun persoonlijke leven. Op de maandagavond is er in de Mariakerk een korte bijeenkomst om daar vorm aan te geven. Na een inleiding en enkele eenvoudige oefeningen met onze lichaamshouding en ademhaling zijn we zo’n twintig minuten stil. Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten. U bent van harte welkom, met of zonder meditatie ervaring. Samen mediteren helpt! De data: 3 oktober, 17 oktober, 24 oktober, 31 oktober en 7 november van 19.00 uur tot 19.40 uur in de Mariakerk te Winsum.
 
Kleasterkuier in Jorwert op de woensdagochtendIedere woensdag is er om 09.30 uur een korte viering in de kerk van Jorwert, georganiseerd door Nijkleaster. Er is koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna is er een wandeling rondom Jorwert die rond 12.00 uur afgesloten wordt met een zelf meegebrachte lunch. Stilte, bezinning en verbinding zijn de belangrijke thema’s. U bent altijd welkom, ook als u alleen voor de viering komt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl. Op woensdag 19 oktober en woensdag 5 november gaan we als groep.
 
Gespreksgroep speciaal voor 30-plussers
Nu en dan zou je elkaar willen spreken over wat je in deze fase van het leven bezighoudt, alleen de tijd ontbreekt. Maar de behoefte om je vragen te delen is er wel. Hoe kijk je bijvoorbeeld naar de toekomst van de wereld, het werk of je relaties? Wat zegt het geloof me (nog) in deze tijd? Dus pak je agenda en kijk of vrijdagavond 7 oktober misschien wel een heel geschikte avond is, van 20.15 tot 21.30 uur. Het is fijn als de ontmoeting steeds bij een van de deelnemers thuis gehouden wordt, met een glas wijn en stukje kaas als mooie afsluiting.
 
Geloven, wat moet je er - in vredesnaam - mee?
Wilt u eindelijk wel eens wat meer weten over geloof en kerk? Dan is dit misschien wel wat voor u: enkele avonden met informatie aan de hand van korte teksten. Maar vooral uw vragen zijn van belang. Dan zoeken we naar een antwoord, die ongetwijfeld weer een volgende vraag oproept, daar is alle ruimte voor! Gezamenlijk overleggen we plaats en tijd. Al bij een of twee deelnemers kan het gesprek doorgaan.
 
Inspiratiecafé - In gesprek met inspirerende mensen in het café in BaardBekende en minder bekende Friezen spreken zich uit over zin en inspiratie. Dat gebeurt in de vorm van een interview. Daarin krijgen de gasten de gelegenheid te vertellen over motivatie en inspiratie in hun leven en hun werk. Het gaat om vragen en antwoorden die wellicht niet alledaags zijn en uitnodigen om zelf zin te ontdekken. Na het interview is er volop  gelegenheid om vragen te stellen en na te praten onder het genot van een glas wijn, bier of fris.
Op donderdag 1 december is de openingsbijeenkomst. De eerste gast van het seizoen is Aise Bouma, veehouder in Easterlittens (Skrins). Er is veel in beweging in de landbouw, als boer heb je voortdurend te maken met nieuwe inzichten, regels en veranderingen.
Verdere gasten:
Donderdag 12 januari 2023: Marga Claus, schrijfster van onder anderen de roman ‘Oxzana, ferhaal fan in flechtling’ en de roman ‘Completen’ over een vrouw die zich terugtrekt in het klooster. Zij verzorgt lezingen over haar boeken en geeft cursussen over het schrijven van een levensverhaal. Met haar partner woont ze in Winsum.
Donderdag 2 maart 2023: Via het kerkblad, website en andere media zullen we de gast voor deze avond aankondigen.
Plaats:      eetcafé Baard, Dekemawei 9, Baard
Aanvang: 20.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Kosten:    gratis entree, consumpties voor eigen rekening

 
Vasten in de veertigdagentijd
Mensen vasten vanwege hun gezondheid, religieuze motieven of politieke overtuiging als het gaat om de wijze waarop we produceren en consumeren. In de kerk is de periode voorafgaande aan Pasen bij uitstek geschikt om te minderen. Dat varieert van geen alcohol drinken, weinig of geen televisie kijken tot de auto laten staan. Vooral de vrijwillige matiging van eten en drinken spreekt aan en helpt om je geestelijke voor te bereiden op een van de belangrijkste christelijke feesten. Er ontstaat opnieuw ruimte (soms letterlijk) voor geestelijk voedsel. Eind februari begint deze periode van 40 dagen. Met een groepje mensen willen wij deze bijzondere tijd in het kerkelijke jaar inhoud gaan geven. Doet u straks mee?
In januari verschijnt meer info in de kerkbladen.
 
Dagtocht naar Oost-Groningen
De vorige tocht kon niet doorgaan maar op zaterdag 17 mei 2023 willen wij opnieuw een reis naar Oost-Groningen maken. We bezoeken Winschoten en maken onder leiding van de stadsgids een wandeling door het centrum waarin nog veel herinnert aan de Joodse bevolking die de stad ooit rijk was. Tevens staat een tocht door het uitgestrekte Groninger land met zijn monumentale boerderijen op het programma. De kosten zijn ongeveer € 45,00 (reis, koffie, lunch).
 
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl