Mission Possible


06-10-2022

Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.
Olga
"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie."
Olga barst in tranen uit.
"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.
We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij.
"Jazeker!"
Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:
"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"
Evangelisatie
De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.
Lokale hulpverlening 
De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.
Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl