Liturgische schikking veertigdagentijd 2021


13-03-2021

De liturgische bloemschikking voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’ –
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

De schikking zal altijd een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
 
Zeven werken van barmhartigheid
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd: “want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Mattheus 25: 35,36
 
Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.
 
In de schikking willen we juist daarop de aandacht vestigen. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd er zijn voor de ander. Het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde, genadig leven: “ breng je binnenste naar buiten “. Je hart openstellen voor de ander.
 
4e zondag Veertigdagentijd 14 maart 2021
"De naakten kleden"
‘ Ik was naakt en jullie kleedden mij ’ Mattheüs 25: 36
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met jute. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. De takken vallen naar elkaar toe zodat er een soort van ‘ luchtig geweven kleed ’ ontstaan.

3e zondag veertigdagentijd 7 maart 2021
De vreemdeling onderdak bieden

‘ Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op ’  Mattheüs 25:35
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
Vandaar dat we bij de opening van het hart een nestje met eieren leggen. Dit nestje is een warme en veilige thuisplaats.
In de vazen zijn grote bloembladeren geplaatst. Een blad dat als een dak kan
dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we kleine flesjes met paarse bloementjes. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid van het blad. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

2e zondag Veertigdagentijd 28 februari 2021
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken  Mattheüs 25:35
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’.
De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

1e zondag Veertigdagentijd 21 februari 2021
‘ Ik was ziek en jullie bezochten mij ` Mattheûs 25: 36

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen vaasjes zitten verschillende bloemsoorten die verwijzen naar de verschillende vormen van ziek zijn. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde bloemkruiden. Geurig symbool voor goede zorg.
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl