Liturgische schikking Kerst


25-12-2022

Symbolische bloemschikking Advent en Kerst 2022
Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid:
Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd. Deze tafel is gekozen als uitgangspunt voor de symbolische schikkingen voor Advent en Kerst 2022
 

Kerst
Lezen Lucas 2:1-7 en Matteüs 1:18-27
 
Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een Koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Betlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen (Lucas 1:28-38). Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
 
Schikking: Er staan 4 hoge kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met talloze niet-hooggeplaatste lichtjes. Tussen de lichtjes leggen we witte (vruchten) bessen en groen uitlopende kleine bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.
 
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

 

Terug naar overzicht

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl