Liturgische schikking 3e zondag veertigdagentijd


20-03-2022

20 maart

Schikking
Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk.
Juist deze combinatie, kleine pot - hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje.

Symbolische schikking 3e  zondag
Kernwoorden: tot inkeer komen - vrucht dragen - geduld van God
Lucas 13:1-9

Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
Schikking: in deze lezing gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag.
 
Meditatieve tekst
Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen


 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2022: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl