Liturgische schikking 2e Advent


10-12-2023

Bij de symbolische uitwerking van de schikkingen maken we vooral gebruik van het dagthema, maar op de achtergrond spelen het jaarthema (de pelgrimage)
en het weekthema (waar gaan we naartoe?) een rol.
De basis van de schikking symboliseert het zoeken van de weg om op weg te kunnen gaan. Daarvoor zijn wegwijzers nodig.
De 4 wegwijzers van de 4 zondagen vormen met Kerst een ster,
de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats, Betlehem.
 
 

Op de weg van recht en vrede (Johannes 1:23)
 
Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes
verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat
Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.
De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom,
de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen
naar de paaskaars, op weg naar het licht.
 
Symboliek kleur
De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst.
 
We zijn op weg
Gaan door water
Levenspad
Met goede bedoelingen

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl