Meiinoar ite


01-03-2023 17.30 uur Anna Tsjerke Winsum

Meiinoar ite soarget foar ferbining en gesellichheid
Opjefte graach in wike yn't foar.

Wy wolle graach foar jim ietenside.
fanôf 17.30 oere is de doar los foar in bakje in borreltsje as in praatsje.

Om 18.30 oer meiinoar oan tafel lit jo gewoan mar lekker ferwenne.
Kosten 4,00 euro p.p.

hensvanwieren@gmail.com
twvanwieren@gmail.com of 0650967331

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl