Meiinoar ite


12-01-2022 16.30 uur Anna Tsjerke Winsum

Meiinoer ite soarget foar ferbining en gesellichheid

Wy hâlde fan itensiden en jo skowe lekker oan, in drankje yn't foar en lit jo ferwenne.
Kosten: € 4,00 p.p.
Maimaal 50 pers.
Opjefte graach foar 12 jannewaris

hensvanwieren@gmail.com
twvanwieren@gmail.com

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl