Ik heb dorst


08-10-2023 19.30 uur Kerk Iens

Johannes de Heer zangdienst

In het vorige seizoen zijn we in Spannum en Iens extra samenkomsten in de avond gaan houden. Deze noemden we “Ik-heb-dorst-samenkomsten”. Want de kerk in Edens is op een bijzondere wijze kerk voor het dorp geweest. Vlakbij de kerk stond namelijk de dorpsput. Toen steeds meer mensen de kerk bezochten, moest het gebouw vergroot worden. De put kwam daardoor binnen de muren van de kerk. De dorpelingen hebben door de week elkaar ontmoet in de kerk als zij kwamen water putten. En tijdens de diensten ontvingen ze levend water in de ontmoeting met Christus. Zo gebeurde dat ook met de vrouw bij de put. Johannes vertelt daarover in Johannes vier. Jezus had dorst. De vrouw ook. In de ontmoeting met Hem gaf zij Hem en gaf Hij haar te drinken. Deze laagdrempelige samenkomsten krijgen een vervolg. We hopen dat daarin de Heer van uw hart steeds meer uw verlangen wordt.  Ook dat de dorst van God naar een warme ontmoeting met u, gelest wordt.
8 oktober, 19.30 uur in Iens – Johannes de Heer zangdienst
12 november om 19.30 uur in Spannum
10 december om 19.30 uur in Iens
18 februari om 19.30 uur in Spannum
Bel voor ideeën met Klaas van Marrum, 06 33434557
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl