Kerkdienst 20 februari 2022


20-02-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. S. Leene

Deze dienst is in Winsum i.p.v. Baard

Orde van dienst 20 februari 2022
Mariakerk, Winsum

 
Welkom ouderling van dienst
Tafelkaarsen en Votum
Groet, Bemoediging en een Gebed van toenadering
Intochtslied Psalm 67 (Nl)
Gebed om ontferming
Loflied 413 (Frysk)
Gebed bij de opening van de Schrift,
afgesloten met lied 333 (Nl)
Schriftlezing: Lucas 6, 27-38
Lied 992 (Frysk)
Overdenking
Muziek
Gebeden
afgesloten met 'God fan fier en hein ús Heit'
Mededelingen en collecte (of bij de uitgang?)
Slotlied 423 (Nl)
Zegen plus gezongen Amen

Collecte: Stichting de Hoop

Terug naar overzicht

Copyright 2022: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl