Kerkdienst 9 juli 2023


09-07-2023 11.00 uur Mariakerk Winsum Ds. A. Terlouw

Let op! aanvangstijd is gewijzigd!
11.00 uur i.p.v. 09.30 uur

Protestantse Gemeente Lankmeamert, orde van dienst voor zondagmorgen 9 juli 2023
Voorganger: ds. A. Terlouw
Ouderling van dienst: Klaas Wijnia
Diaken: Frits Sieswerda

Organist: Jetske Bakker

Orgelspel
Afkondigingen (door ouderling)
Staande zingen: Intochtslied: Lied 283 : 1, 2, 3 en 4
Groet
V.: Genade voor u en vrede,
     van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer
 A.: AMEN
Bemoediging:
V.:  Onze hulp is in de naam van de Heer
A.:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
V.:  Heer, open ons hart naar uw licht
A.:  EN DEEL ONS UW VREDE MEE

Psalm: Psalm  84
Zingen : Psalm 84 : 1
Lezen : Psalm 84 uit Psalmen Vrij van Huub Oosterhuis

Dat prachthuis
dat daar staat, op Groene Heuvel
wijdgevleugelde schaduwrijke waranda's
hoge ramen diepe kamers
dat Huis van jou
waar alles welkom is, waar alles woont –
de mussen mogen mee aan tafel
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot
ik ben een van haar jongen.

Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik
naar deze plek verlangd.

Mensen waar ook geboren,
weten niet wat hen drijft,
gaan op reis naar jou toe.
Dwars door leeg land
wateren over, zwarte, door wouden
over De Bergkam, over de top
blindelings gaan ze.

En dan op een dag,
daar staan ze. Mogen wij hier zijn? Je mag.
Slaan ze hun tenten op
tussen jouw ceders, onder jouw eiken
liggen languit in hoogwuivend gras –
verzaligd.

Liever één dag vlak bij jou
dan duizend ver van je weg
liever één dan duizend ver van je weg.

Zingen : Psalm 84 : 2
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5 - 12
Lied : Psalm 119 : 13
Evangelielezing: Mattheüs 13: 44
Lofprijzing: Gezang 339a
Preek
Lied:  Lied 908: 1, 3 en 5
Dienst der gebeden:
dankgebed en voorbeden met als acclamatie na elke bede 367e
stilgebed
en gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”)
Inzameling van de gaven: Cordaid Memisa
Slotlied:  Gezang 418 : 1, 2, 3
Zegen.
Gezongen Amen


 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl