Kerkdienst 8 oktober 2023


08-10-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. S. Leene

Orde van dienst zondag 8 oktober 2023 in Winsum
Ds. S. Leene
Ouderling van dienst: Anneke Lettinga
Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Jetske Bakker
Koster: Jan en Jolanda Poelstra


Welkom en votum door ouderling van dienst
Groet en bemoediging en gebed om warmte
Openingslied 216 (Frysk)
Tekst: psalm 85 uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis
Zingen lied 984 (Nl.)
Gebed bij het openen van de schrift
Lezing: Johannes 15, 1-8
Lied 653  1, 5 en 7 (Frysk)
Overweging
Orgelspel
Gebeden afgesloten met God fan fier en hein ús Heit
Mededelingen en collecte: Save the Children
Slotlied: 992 (Nl.)
Zegen en gezongen amen
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl