Kerkdienst 6 november 2022


06-11-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. T Meijlink

Orde van dienst voor de viering op 6 november 2022 (Winsum)
 
Welkom en mededelingen.
Intochtslied: Psalm 76, 1, 2 en 3
Bemoediging en groet, drempelgebed
Zingen: Psalm 76, 6
Gebed om ontferming voor de nood in de wereld
Loflied: Gezang 304, 1, 2 en 3      “Zing van de Vader die in den beginne”    
Gebed bij de opening van de schrift
(kinderen evt. naar de kindernevendienst)
1ste schriftlezing:     Genesis 32, 23 - 33
Zingen: Gezang 326, 1, 2 en 3      “Van ver, van oudsher aangereikt”
2de  schriftlezing:     Mattheus 15, 21 - 28
Zingen: Gezang 326, 4, 5 en 6     
Verkondiging
Zingen: Gezang 647 “Voor mensen die naamloos”
Gebeden.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Gezang 767, alle verzen   “De toekomst van de Heer is daar”
Zegen

Collecte: Arme kant van Fryslân

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl