Kerkdienst 4 september 2022


04-09-2022 St. Margrytkerk Easterlittens Dhr. U. Zwaga

Liturgie voor zondag  4 september 2022
Thema: "Hemelse rijkdom".
Kleur:  GROEN

 
Woord van welkom,
mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied136: 1 en 12
Bemoediging en groet
Woord van LICHT
Loflied 868: 1
Psalmlezing voor de zondag 33:  12 t/m 22
Antwoordlied 33: 8
Kinderverhaal "Een schat op aarde" (als er kinderen zijn)
Kyrie gebed en openen van de H. Schrift
Antwoordlied 381: 1
1e Schriftlezing Jesaja 65:  17 t/m 25
Antwoordlied 643: 1 en 8
2e Schriftlezing Lucas 12:   32 t/m 40
Antwoordlied 313: 1
Verkondiging en uitleg "Hemelse rijkdom"
Orgelmeditatie
Antwoordlied 718: 1 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte "Simavi" en Orgelfonds
Slotlied 756: 1, 4 en 5
Wegzending
Antwoordlied 425: 1
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl