Kerkdienst 4 december 2022


04-12-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. S. Leene

2e Adventszondag

Voorganger: ds. Saskia Leene
Organist: dhr. D. van Mourik
Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Neeltje van der Woude
Kostersechtpaar: Jan en Jolanda Poelstra

 
Orde van dienst 2e zondag van advent 2022 Winsum
Welkom
De tweede adventskaars wordt aangestoken
Gedichtje
Votum
Hierna gaan we staan
Begroeting (voorganger en allen)
(v) Voor wie zoeken
in de stilte
naar een vuur
voor hart en handen,
(a) voor wie zingen
op Gods adem
van de hoop
die niet wil doven,

(v) voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen,
(a) voor wie wachten
in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:

(v) met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Openingslied 441, 1-2 Hoe kom ik Jo temjitte (Frysk)
Kyriegebed en aansluitend lied 463 Licht in onze ogen (Nl)
1 allen 2 vrouwen 3 mannen 6 vrouwen 7 mannen 8 allen

Adventsproject
Projectlied: Levenslicht (zie adventsboekje p6)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Inleiding en tekst van Julian van Norwich
Zingen: lied 221 Sa freonlik en sa feilich as it ljocht (Frysk)
Gebed van de zondag
Lezing: Lucas 1, 78-79
Zingen: 158b Een schoot van ontferming (Nl)
Overweging
Orgelspel
Gebeden
Mededelingen en inzameling van de gaven: Bahay Aurora
Slotlied 462 Zal er ooit een dag van vrede (Nl)
Zegen
Amen (3x)

Adventsboekje

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl