Kerkdienst 30 januari 2022


30-01-2022 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Het Wintersjongen gaat nog niet door, we kerken in onze eigen dorpen. Maar op zondag 30 januari hopen we elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer in het echt te begroeten!  Voor de gemeente Lank Meamert houdt dat in dat we om 9.30 uur samen kunnen komen in de Mariakerk in Winsum. 

Liturgie voor de eredienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 30 januari 2022  ~ de 4e na Epifanie ~  om 9.30 uur in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra, ouderling van dienst: Anneke Lettinga, diaken: Annalies Woudstra, kosters: Jan en Jolanda Poelstra.
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom 
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest  
Amen
Hierna gaan we staan
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING   
* Lied 280 : 1,2,3,4,5 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
KYRIEGEBED
* Glorialied Psalm 89 : 1,6 ‘Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied’
 
 
~ D E  S C H R I F T ~
GROET
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Profetenlezing: 1 Koningen 8,22-30
* Lied 364 ‘Hoor Gij ons aan’
Evangelielezing: Johannes 2,13-25
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
OVERWEGING
Orgelspel
* Lied 894 ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ 
 
~ G E B E D E N   E N   G A V E N ~
 
GEBEDEN met voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en bestemming collecte 
* Lied 675 ‘Geest van hierboven’
ZEGEN Amen (3x)
Orgelspel
 
 

Collecte: PDC de Herberg
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl