Kerkdienst 3 april 2022


03-04-2022 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Mevr. C. Akkerboom

5e zondag veertigdagentijd

Orde van dienst
 
Zingen Lied 43:1 en 2
De kaarsen worden aangestoken
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen Lied 43:3, 4 en 5
Gebed voor de nood van de wereld
Kindernevendienst moment
Projectlied (zie boekje pagina 7)
Kinderen gaan naar nevendienst
 
Dienst van het woord
Zingen Lied 536:1
Lezing Jesaja 5:1-12
Zingen Lied 536:2
Lezing Lukas 20:9-19
Zingen Lied 536:3 en 4
Prediking
Kindernevendienst moment
Zingen Lied 1008
 
Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden
Zingen Onze Vader 1006
Collecte
Slotlied Lied 547
Zegen
Zingen Lied 425 
 
Collecte: Diaconie 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl