Kerkdienst 28 april 2024


28-04-2024 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. J. Hilverda

Koffiedrinken na de dienstLiturgie voor de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag  28 april 2024, de 5e zondag van Pasen
met de Latijnse naam ‘Cantate’ ‘Zing!’
in de Sint Margrytsjerke van Easterlittens.
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra
ouderling van dienst: Annalies Woudstra, diaken: Neeltje van der Woude, 
koster: Pieter van Gunst.
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
Luiden van het angelusklokje
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest    Amen
(We gaan staan)
In de Paastijd begroeten we elkaar met de
PAASGROET  
De Heer is opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
KYRIE 
* Glorialied 654 : 1, 5, 6 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’
 
 ~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
…. in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen
Evangelielezing Johannes 15,1-8 (staande)
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’ (staande)
* Lied 656 ‘Ik ben de wijnstok’
OVERDENKING
Orgelspel
* Lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
 
 ~ G E B E D E N  en  G A V E N ~
 Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader
Mededelingen en collecte
* Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’
ZEGEN    Amen (3x)                    
Orgelspel
 
Na de dienst is er koffie in D’ Âld Skoalle, met wat lekkers...   Tige wolkom!

Collecte: I See You

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl