Kerkdienst 27 februari 2022


27-02-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Dhr. U. Zwaga

 Thema: "Balk en splinter"

​  8e Zondag na  Epifanie.
  4e Zondag van de Sprokkelmaand.
10e Zondag van de Winter.
Kleur:    Groen
De schriftlezingen zijn als snelkoppeling opgenomen in de liturgie. (blauw dik)
 
Intochtslied 33:  1
Woord van welkom door de ouderling van dienst:
Bemoediging en groet
Woord van het LICHT
Loflied 33:   2 en 8
Psalmlezing voor de zondag 92:  helemaal
Antwoordlied 34:  1 en 2
Kinderverhaal "Balk en splinter" :  (Als er kinderen zijn)
Kyrie gebed en openen van de H. Schrift 
Antwoordlied 381:  1
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  (Als er kinderen zijn)
1e Schriftrlezing Jeremia 7:  1 t/m 7
Antwoordlied 513:   1, 2, 3 en 4
2e Schriftlezing Lucas 6:   39 t/m 49
Antwoordlied 654:   1, 4 en 6
Verkondiging en uitleg:    "Balk en splinter"
Orgelmuziek 
Antwoordlied 904:   1 en 2
Mededelingen door de ouderling van dienst 
Kinderen komen terug in de kerk  (Als er kinderen zijn)
Dankgebed en voorbede 
Slotlied 898:   1 en 4
Wegzending 
Antwoordlied 425:   1

Collecte bij de uitgang: Eigen Diaconie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl