Kerkdienst 26 maart 2023


26-03-2023 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Mevr. C. Akkerboom

5e zondag veertigdagentijd

Liturgie voor de dienst in Oosterlittens op 26 maart 2023

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Intochtslied                                       Lied 130: 1 en 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen                                                Lied 130: 3 en 4
Gebed voor de nood van de wereld
DIENST VAN HET WOORD
Zingen                                               Lied 272: 1 en 2
Lezing                                                Joh. 11:1-4; 17-44
Zingen                                               Lied 272: 3 en 4
Prediking
Zingen                                               Lied 547
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbede, Stil gebed, Onze Vader
Collecte: Stichting het passion
Slotzang                                            Lied 551
Zegen                                    
Zingen                                               Lied 425

Veertigdagenboekje

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl