Kerkdienst 26 juni 2022


26-06-2022 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. S. Leene

Orde van dienst zondag 26 juni 2022 Liefde vloeit over Baerd
Ouderling van dienst: Klaas Wijnia
Diaken: Annalies Woudstra
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Carin Reitsma


Welkom door de ouderling
Votum (ouderling)
Bemoediging en gebed van toenadering
Openingslied 275 (Frysk)
Gebed om ontferming
Loflied 304
Gebed bij het openen van de schrift
Hooglied 4, 9-11
Lied 808 (Frysk)
uit een preek van Bernardus van Clairvaux
Lied 103e (Bless the Lord, my soul) 3x
Overweging
Orgelspel
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
Mededelingen en collecte: Rode Kruis
Slotlied 791 (Frysk)
Zegen
en gezongen amen
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl