Kerkdienst 24 december 2023


24-12-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Mevr. C. Akkerboom

4e ADVENTSZONDAG
 

Liturgie Winsum op zondag 24 december 2023, vierde advent
Orde van dienst
Adventsboekje

Dienst van de voorbereiding
Mededelingen
Eerste Psalm                96:1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied                             96:3,4,5
Smeekgebed
 
Dienst van het Woord
Lied                             313:1,2     
Lezing                          Lukas 1:26-38
Lied                             313:4,5
Preek
Lied                             473
 
Dienst van gebeden en gaven:
Gebeden
Collecte    Mercy Ships           
Slotlied                        444
Zegen
Lied                             425
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl