Kerkdienst 20 maart 2022


20-03-2022 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. L. Westra

3e zondag veertigdagentijd
Fryske tsjinst

Yntochtsliet: Psalm 25: 1 en 2
Fotum en groet
Gebed
Lied 1009
Gebed
1e lêzing: Mattéus 17: 1-13
Liet 545
2e lêzing: 1 Korintiërs 13
Liet 791
Preek
Liet 543
Gebedens
Collecte
Slotliet: Liet 259
Seine

Collecte: Werelddiaconaat Indonesie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl