Kerkdienst 18 september 2022


18-09-2022 Mariakerk Winsum Ds. G. Eppink

Orde van dienst voor zondag 18 september  2022 te Winsum
 
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de kaarsen .
Uitspreken van het Votum
Handdruk
Woord van bemoediging en groet door de voorganger
Intochtslied : Lied 213
Gebed om ontferming
Lofprijzing : Lied 305
Gebed bij de opening van het Woord
Kort gesprek met de kinderen, waarna zij naar de nevendienst gaan.
Eerste lezing :   uit het boek van de profeet Amos : 8 : 4-7
Zingen :  Lied 317
Tweede lezing : Lucas 16 : 1 - 13
Zingen : Kom Geest van God, lied 333  ( dit wordt 2 x gezongen)
Verkondiging
Orgelspel , waarbij de kinderen terug komen in de kerkruimte
Zingen : Lied 313 : 1, 3 en 4
Gebeden , afgesloten met het Onze Vader
Mededelingen en de Collecte
Slotzang :  Lied 976
Zegen
 
Collecte: Budgetmaatje

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl