Kerkdienst 18 juni 2023


18-06-2023 09.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. G. Eppink

40 jaar predikant!
Koffiedrinken na de dienst

Orde van dienst voor zondag 18 juni 2023:
Voorganger: Ds. G. Eppink
Ouderling van dienst: Anneke Lettinga
Diaken: Neeltje van der Woude
Organist: dhr. H. Westra
Koster: Sjoukje Terpstra

 
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  en aansteken van de kaarsen VOTUM (ouderling van dienst)
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.   g. Amen
(Hierna gaan we staan. Voorganger krijgt een hand van ouderling van dienst. Hij/zij vervolgt de dienst met de groet:)
 
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer  . g. Amen
BEMOEDIGING   v. Onze hulp is in de Naam van de HEER g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
Openingslied :   Lied 212 ; 1,2,3
Gebed om ontferming   :
Zingen :      lied 305
GROET   v. De HEER zal bij u zijn         g. Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing :        1 Samuel 3 : 1 – 10   
Zingen :      lied 317
Tweede lezing :  Lucas 5 – 1- 11
Zingen :       Kom Geest van God   , lied :  333
Verkondiging
Zingen :       lied 840
Dienst der gebeden,  stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van de gaven: Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân
Slotlied : lied 345 : 1,2,3 
Wegzending en zegen, zingen Amen
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl