Kerkdienst 18 december 2022


18-12-2022 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. R. Reitsma

4e Adventszondag

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst op zondag 18 december 2022 / 4de van Advent
in de Sint Margryttsjerke te Easterlittens
 
Na muziek, welkom, mededelingen
VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
INTOCHTSPSALM: 'Het woord des Heren is volmaakt'
                                  (19a (v/a))

GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING:
     Onze hulp is in de Naam van de HEER,
     die hemel en aarde gemaakt heeft.
     .....................................................
     Dooor Jezus Christus onze Heer.
     Amen.
KYRIE: 'Licht in onze ogen' (463,1.5.6.7.8)
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     .......................................................
     Vandaag en alle dagen die komen.
     Amen.
ADVENTSPROJECT zie boekje 
TORALEZING: Genesis 38,1-30
LIED: 'Kom zing het lied van Eva' (738,1.3)
EPISTELLEZING:Romeinen 13,8-14
LIED: 'De nacht is haast ten einde' (445,1.2.3)
EVANGELIELEZING: Matteüs 1,1-3
ACCLAMATIE: 339f
PREEK
LIED: 'Hoe zal ik U ontvangen'(441,1.5.7.10)
GEBEDEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   GEBED VAN DE HEER                               
     Onze Vader, ....
     Amen.
INZAMELING VAN DE GAVEN
LIED: 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer' (437,1.2.3.5)
ZENDING EN ZEGEN
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl