Kerkdienst 17 september 2023


17-09-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. T. Meijlink

Orde van dienst Lank Meamert 17 september 2023
Voorganger: Ds. T. Meijlink
Ouderling van dienst: Sietze Greidanus 
Diaken: Annalies Woudstra
Organist: Dhr. D. van Mourik

 
~V O O R B E R E I D I N G~
 
Orgelspel
Welkom (ouderling van dienst)
Aansteken van de twee tafelkaarsen (ouderling van dienst)
VOTUM (ouderling van dienst)
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
 
(Hierna gaan we staan. Voorganger krijgt een hand van ouderling van dienst. Hij/zij vervolgt de dienst met de groet:) 
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer               
g. Amen
BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 283 “In de veelheid van geluiden”
KYRIE (gebed)
* Glorialied Lied 305 “Alle eer en alle glorie”
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing: Deuteronomium 30, 11 – 20  
* Lied 322 “Die chaos schiep tot mensenland”
Evangelielezing: Lucas 14, 25 – 33
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~
 
* Lied 119a “Uw woord omvat mijn leven”, vers 1, 2 en 4
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen (ouderling van dienst)Inzameling van de gaven
* Lied 418 “God, schenk ons de  kracht”
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
 
Collecte: Budgetmaatje

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl