Kerkdienst 17 maart 2024


17-03-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. Y. Slik

5e zondag 40-dagentijd
Koffiedrinken na de dienst

Liturgie voor zondag 17 maart 2024 – 5 e zondag van de 40 Dagentijd
In de Mariakerk te Winsum  – 9.30 uur
Ouderling van dienst: Annalies Woudstra
Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Mars van 't Veer

 
Liedboek ( 2013 ) : Zingen en bidden in huis en kerk
 
Welkom en aansteken van de 2 kaarsen
Votum door de ouderling
Groet en Bemoediging
Gebed van toenadering
Zingen : Lied / Psalm 43 : 3  en 4
Kyriegebed
Zingen : Lied 281  :  1  ,  2  ,  4  en  5
 
DIENST VAN HET WOORD
Groet
Gebed van de zondag
Schriftlezing Oude Testament : Jeremia 32 : 6 t/m 15 en 42  t/m 44
Zingen : Lied 321 :  1  ,  2  ,  5  en  6
Schriftlezing Nieuwe Testament  Johannes  12  :  20  t/m  26
Zingen ; Lied 319  :  1  ,  2  en  5
Prediking
Orgelspel
Zingen :  Lied 978  :  1  ,  2  en  3
Gebeden
Mededelingen door de ouderling
Zingen : Projectlied  pag 8/9 Veertigdagenboekje
Aankondiging
Zingen : Lied 418  :  1  ,  2  en  3
Zegen   met gezongen Amen.

Collecte: Help Oekraïne

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl